Robijnhof
Inspraak blijkt nog steeds moeilijk, stelt de VVD-fractie. De Leidse VVD-fractie is ontevreden met de gang van zaken rondom het Robijnhof-project. Eigenaar van het huidige zorgcentrum, Libertas, heeft toestemming gekregen voor het nieuwe project. Hierbij komt een mix van tachtig statushouders, studenten, en “mensen met een lichte zorgvraag” samen in het gebouw te wonen. De VVD is voorstander van een onorthodoxe aanpak bij het huisvesten van statushouders. Op de inhoud lijkt dan oo  lees meer
Burggravenlaan
Sinds 2 mei is de Kanaalweg in Leiden een jaar lang afgesloten voor het verkeer wegens werkzaamheden. Tijdens deze werkzaamheden wordt de Burggravenlaan-Sitterlaan gebruikt als alternatieve route voor het verkeer van noord naar west en vice versa. Maar tot verbijstering van de VVD is ook deze route door de gemeente ontoegankelijk gemaakt.   De gemeente heeft overdag een paal geplaatst op de brug tussen de De Sitterlaan en de Burgravenlaan om het verkeer om  lees meer
Bewegwijzeringbinnenstad
Al enige tijd dringt de VVD bij het college aan op het aanpassen van de bewegwijzering in de binnenstad, die vooral voetgangers en fietsers moet bedienen. De huidige borden bevatten foutieve informatie, of wijzen zelfs de verkeerde kant op. Het college van B&W heeft nu laten weten dat deze aanpassingen er komen. Sinds enkele jaren zijn er steeds meer klachten gekomen over de zogenaamde bewegwijzering: de zwart-gouden borden die voetgangers en fietsers  lees meer
Geld
Iedereen weet dat het ontvangen van een uitkering, een toeslag of kinderbijslag terwijl je er geen recht op hebt niet mag. Soms gebeurt dat per ongeluk. Veel mensen geven dat netjes aan wanneer zij daar achter komen en betalen teveel ontvangen geld terug. Maar te vaak gebeurt dit bewust. En tot niet zo heel erg lang geleden kwamen veel mensen hiermee weg. De VVD vindt elke fraudeur er een te veel en zal daarom altijd strijden voor een betere aanpak van fraude, waarbij het fraudegeld met een  lees meer
Kerstboom Annies
De grote kerstbomen bij Annies en op de Beestenmarkt werden afgelopen jaar door veel mensen gemist. Mede door kritische vragen van de VVD komen ze vanaf 2016 terug. In reactie op vragen van de VVD liet het college van B&W onlangs weten terug te komen op het besluit om tijdens de feestdagen geen grote kerstbomen meer in de binnenstad te plaatsen. Inmiddels heeft  lees meer
De_toekomst
Met het vaststellen van de Toekomstvisie voor BplusC zet Leiden een grote stap op weg naar de bibliotheek van de 21e eeuw. De VVD realiseert hiermee een belangrijke wens voor kennis en cultuur uit haar verkiezingsprogramma. De samenleving verandert de laatste jaren in een hoog tempo. Nieuwe digitale ontwikkelingen als de komst van e-boeken, steeds meer kennis die online wordt gedeeld en de tendens om ons werk en onze vrijetijdbesteding flexibeler in te richten, stellen ook nieuwe eisen aan  lees meer
DSC_0135
Oud-voorzitter van de VVD Leiden Jaap van Oeveren ontving op 13 april j.l. de Gerard Bakkerprijs. Van Oeveren kreeg deze prijs bij zijn vertrek als voorzitter. De prijs is bestemd voor personen die zich op uitzonderlijke wijze voor het lokaal netwerk Leiden van de VVD hebben ingezet.   Van Oeveren was vanaf 2010 voorzitter. In deze periode heeft hij zich tot het uiterste ingespannen voor ons lokaal netwerk. Hij stelde zich hierbij op als een voorzitter  lees meer
Morspoort-garage-doek
De VVD ziet graag dat bewoners en bezoekers zich prettig voelen in de stad. Hier hoort een veilig gevoel bij. Uit onderzoek van de gemeente Leiden blijkt dat 40% van de Leidenaren zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt. Het gaat hier om de zogenaamde 'subjectieve onveiligheid': er bestaat geen directe bedreiging van de fysieke veiligheid, maar men voelt zich niet prettig.   In februari is de VVD Leiden de stad in gegaan om van bewoners zelf te horen hoe  lees meer
Leidse guns
Vorig jaar ontstond er enige ophef over kinderen die op de 3 oktober kermis met niet van echt te onderscheiden speelgoedwapens rondliepen. De VVD heeft daarop vragen aan het college gesteld. Nu zijn er maatregelen genomen.   Het is in Nederland verboden om een nepwapen in bezet te hebben die niet van echt te onderscheiden is. Andere mensen kunnen zich bedreigd vo  lees meer
Q&aazmani
Vluchtelingen hebben recht op veiligheid, maar dat hoeft niet per se in Europa te zijn. Dat was de strekking van de Q&A met Tweede Kamerlid Malik Azmani. ‘We willen safe havens opbouwen in de regio zelf. Zo maken we een einde aan de levensgevaarlijke routes van mensensmokkelaars en voorkomen we problemen in onze eigen samenleving.’   Om met eigen ogen te zien hoe ernstig de situatie is op de Griekse eilanden, ging Azmani  lees meer
Maurice fractie
Maurice Hoogeveen (VVD) stelde hierover vragen. Ondernemen is voor ondernemers en niet voor de overheid! Want wanneer overheden zich op de markt gaan bevinden, concurreren zij per definitie oneerlijk met ondernemers. Dat komt omdat overheidsbedrijven lagere prijzen kunnen leveren omdat zij altijd de steun van de belastingbetaler hebben. Ook wanneer zulke overheidsbedrijven niet innoveren of slecht presteren. Ondernemers die hun eigen geld investeren in hun bedrijf zijn hier de dupe van, omd  lees meer
Baliestadhuis
Afgelopen donderdag 31 maart is tijdens de Raadsvergadering unaniem ingestemd met een motie van VVD en CDA om het stadhuis op zaterdag open te houden. Wethouder Damen had in een brief de Raad geïnformeerd over het voornemen de zaterdagbalie te sluiten per 1 maart. Met de bezuinigingen die dit op zou leveren zou 20.000 euro bespaard kunnen worden.   Uit de cijfers die door het college aangeleverd waren bleek dat er veel Leidenaren gebruik maken van de dienst  lees meer
IMG_1284-1
Vrijdag 1 april was Tweede Kamerlid Leendert de Lange, woordvoerder Volksgezondheid namens de VVD, op bezoek bij de Biotech Training Facility (BTF) in het Leiden Bio Science Park. Sinds 1 januari 2016 biedt de BTF farmaceutische trainingen aan, om op een veilige en leerzame manier praktijkervaring op te doen.   Samen met wethouder Robert Strijk en ondernemers werd g  lees meer
Whatsapp-app
Steeds vaker richten buurtbewoners samen een ‘BuurtWhatsAppgroep’ op. Een mooie initiatief is bijvoorbeeld de landelijke website voor WhatsAppgroepen in de buurt, waar ook succesvolle ervaringen van diverse gemeenten te vinden zijn. Zo houden de bewoners samen met de wijkagenten de buurt in de gaten en melden ze verdachte situaties in de WhatsApp-groep. Steeds meer Leidse wijken vragen om samenwerking en/of voorlich  lees meer
Dorien2014
Veilig zijn is iets anders dan je veilig voelen. Dat heet subjectieve onveiligheid. Veel Leidenaren voelen zich onveilig in hun eigen buurt. De VVD roept Burgemeester & Wethouders (B&W) op dit probleem aan te pakken.   Ook zonder een inbraakgolf of fysieke bedreigingen, voelt 40 procent van de Leidenaren zich wel eens onveilig in zijn woonomgeving, zo blijkt uit een gemeentelijk onderzoek uit 2014. Dorien Verbree, raadslid voor de VVD Leiden, heeft hiero  lees meer