Maurice-fractie
Afgelopen jaar is er veel gebeurd op sociaal gebied. 2014 stond in het teken van veel voorbereidend beleid voor de participatiewet, op 1 januari 2015 is deze wet ingevoerd waarmee het lokaal beleid echt wordt getoetst en tot slot is de wet Geen Nederlands, geen bijstand is door de Eerste Kamer aangenomen. Leiden heeft door deze ontwikkelingen een grotere verantwoordelij  lees meer
Maansteenpad2
Dinsdag tijdens de vergadering van de commissie Onderwijs & Samenleving heeft de Leidse VVD haar ongenoegen geuit over de manier waarop buurtbewoners zijn betrokken - of eerder niet betrokken - bij de kwestie Bed, Bad en Brood (BBB). In de aanloop naar het besluit om de BBB opvang te vestigen aan het Maansteenpad in de Hoge Mors zijn wijkbewoners niet ingelicht of om hun m  lees meer
46781
Afgelopen donderdag sprak de Commissie Stedelijke Ontwikkeling van Leiden over de kaderbrief Stedelijke Ontwikkeling 2016-2019. VVD-fractievoorzitter Frederik Zevenbergen constateert met tevredenheid dat 365 dagen per jaar de bouwkranen boven de stad te zien zijn. Dit is echter niet de enige factor die van belang is.  lees meer
Selection_001
De Leidse VVD is tegen het voorstel van het college om een bed, bad en broodvoorziening te realiseren aan het Maansteenpad in Leiden. De zogenaamd "humane" BBB regeling biedt uitgeprocedeerde asielzoekers valse hoop op een permanent verblijf in Nederland. Op vrijdag maakte het Leidse college van B&W haar voornemen bekend om een bed, b  lees meer
2014-03-03-21-19-44-2
Anders dan in het verleden, bruist Leiden en staat de stad er goed voor. Dat concludeerde VVD-fractievoorzitter Frederik Zevenbergen in de Algemene Beschouwingen naar aanleiding van de meerjarenbegroting voor de periode 2016-2019 die het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Volgens de VVD moet de gemeente echter adresfraude en vervui  lees meer
CHjOzsPVAAAPa88.jpg-large
Afgelopen maandag vond de officiële opening van Campus Yours Leiden plaats: hiermee is Leiden 583 studentwoningen voor 618 studenten en 117 starterswoningen rijker. Met de opening is fase 1 van de bouw van het complex naast Station Lammenschans afgerond.  lees meer
100miljoenbereikbaarheid
Taart in de raadszaal! Daarmee vierde de VVD een grootschalige investering van 100 miljoen euro in wegen om de bereikbaarheid van Leiden te verbeteren. ‘Daar wordt de VVD blij van,’ zegt raadslid Dorien Verbree.   Verbree ergert zich kapot aan de slechte doorstroming in het Leidse verkeer. ‘Het is iedere Leidenaar en bezoeker al jaren een doorn in het oog. Leiden was niet alleen tijdens de bezetting door de Spanjaarden een onneembaar fo  lees meer
1jun15 PC Paul Laudy - fotos Maarten Dirkse (8)
Op 1 juni was wethouder Paul Laudy te gast in het Politiek Café van de VVD Leiden. Voorafgaand aan zijn verhaal, prikkelde centrummanager Edwin Roodhart hem met een column ‘Als ik jou was….’ Een impressie in 8 citaten van zijn eerste jaar als wethouder Bouw en Openbare Ruimte.   “Terug naar 2014. De uitslag van de raadsverkiezingen betekende een  lees meer
150527 Leiden en Synchroon ondertekenen grondreserveringsovereenkomst Stationsgebied
Op 4 juni ondertekenen de gemeente Leiden en Synchroon op de vastgoedbeurs Provada een grondreserveringsovereenkomst voor de ontwikkeling van twee woontorens met 94 koop – en huurappartementen, een hotel met 132 kamers, circa 1.000 m2 horeca en een parkeergarage aan het Stationsplein te Leiden.   Paul Laudy, verantwoordelijk wethouder Bouw en Openbare ruimte, is blij met de beoogde ontwikkeling: “Het Stationsgebied verbindt het historische  lees meer
Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van de raadsleden W.M. (Maurice) HOOGEVEEN (VVD) en  J. (Juliette) GILISSEN (VVD) inzake de aanpak vervuiling van de openbare ruimte in de binnenstad na de plaatsing van ondergrondse containers. “Staat achter elke boom een Boa?”   In het AD van afgelopen zaterdag lazen wij een artikel ‘  lees meer
Ketelmeer-kruising
VVD-raadslid Dorien Verbree wil dat wethouder Robert Strijk (D66) snel actie onderneemt om rotondes aan te leggen in de Merenwijk.  De rotondes moeten een oplossing bieden voor de gevaarlijke verkeerssituaties die zijn ontstaan nadat de gemeente twee kruispunten in de wijk had aangepast. Deze kruispunten waren in het voorjaar van 2014 plotseling aangepast zonder de wijkbewoners te raadplegen of  lees meer
De fractie van de VVD maakt zich ernstige zorgen om de houding van het college inzake het bed, bad en brood-debat en heeft voor 30 april een interpellatiedebat aangevraagd. De discussie rondom bed, bad en brood (BBB) is de laatste weken weer opgelaaid. Nadat veel politieke partijen naar aanleiding van een uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten dachten dat Nederland opvang moest bieden aan mensen zonder verblijfsstatus blijkt dat inmiddels niet het geval.  lees meer
De VVD en de PvdA hebben een akkoord bereikt over uitgeprocedeerde asielzoekers en de intensievere aanpak van hun terugkeer naar het land van herkomst.  lees meer
537
Het is de laatste grote hervorming dit kabinet nog wil doorvoeren: een grondige herziening van het belastingstelsel. Sinds de laatste herziening in 2001 zijn er veel toeslagen en aftrekposten bijgekomen. Tijd voor een opruiming van de zolder, zo vindt het kabinet. Het syteem is te complex en helpt niet in de strijd tegen werkeloosheid. VVD-Kamerlid Helma Neppérus en Hoogleraar Algemeen Belast  lees meer
Greentower
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 april kwam voor woningzoekenden een belangrijk thema langs: het besluit om de Greentower te bouwen. Daarnaast kwam ook de duurzaamheidsagenda, een van de speerpunten uit het coalitieakkoord, aan de orde. De VVD fractie vertelt graag hoe zij tegen deze thema’s aankijkt.   De Greentower is een nog te bouwen woontoren, die aan de kop van het Betaplein (een nieuw plein naast station Lammenschans) zal komen te  lees meer