Ketelmeer-kruising
VVD-raadslid Dorien Verbree wil dat wethouder Robert Strijk (D66) snel actie onderneemt om rotondes aan te leggen in de Merenwijk.  De rotondes moeten een oplossing bieden voor de gevaarlijke verkeerssituaties die zijn ontstaan nadat de gemeente twee kruispunten in de wijk had aangepast. Deze kruispunten waren in het voorjaar van 2014 plotseling aangepast zonder de wijkbewoners te raadplegen of  lees meer
De fractie van de VVD maakt zich ernstige zorgen om de houding van het college inzake het bed, bad en brood-debat en heeft voor 30 april een interpellatiedebat aangevraagd. De discussie rondom bed, bad en brood (BBB) is de laatste weken weer opgelaaid. Nadat veel politieke partijen naar aanleiding van een uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten dachten dat Nederland opvang moest bieden aan mensen zonder verblijfsstatus blijkt dat inmiddels niet het geval.  lees meer
VerbreeZuidWest
Zaterdag 25 april ging gemeenteraadslid Dorien Verbree samen met een groep vrijwilligers in gesprek met haar wijkgenoten in ZuidWest. “Ik heb veel wijkgenoten ontmoet. De wijk is heel divers, en de meningen van mijn wijkgenoten zijn al even uiteenlopend. Ik heb door de gesprekken met bewoners een goed beeld gekregen van wat er speelt in de wijk en wat men vindt van Leiden.”    Dorien woont zelf aan de Verdistraat in ZuidWest. Sinds maar  lees meer
De VVD en de PvdA hebben een akkoord bereikt over uitgeprocedeerde asielzoekers en de intensievere aanpak van hun terugkeer naar het land van herkomst.  lees meer
537
Het is de laatste grote hervorming dit kabinet nog wil doorvoeren: een grondige herziening van het belastingstelsel. Sinds de laatste herziening in 2001 zijn er veel toeslagen en aftrekposten bijgekomen. Tijd voor een opruiming van de zolder, zo vindt het kabinet. Het syteem is te complex en helpt niet in de strijd tegen werkeloosheid. VVD-Kamerlid Helma Neppérus en Hoogleraar Algemeen Belast  lees meer
Greentower
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 april kwam voor woningzoekenden een belangrijk thema langs: het besluit om de Greentower te bouwen. Daarnaast kwam ook de duurzaamheidsagenda, een van de speerpunten uit het coalitieakkoord, aan de orde. De VVD fractie vertelt graag hoe zij tegen deze thema’s aankijkt.   De Greentower is een nog te bouwen woontoren, die aan de kop van het Betaplein (een nieuw plein naast station Lammenschans) zal komen te  lees meer
Aalmarkt-voor-het-web
Op woensdag 25 maart 2015 is door wethouder Laudy (VVD) namens de gemeente Leiden en door a.s.r. vastgoed ontwikkeling de koopovereenkomst getekend voor het project Catharinasteeg. De nieuwe winkelstraat en de nieuw te bouwen Catharinabrug verbinden straks de belangrijkste winkelstraten van het Leidse stadshart, de Haarlemmerstraat, de Aalmarkt en de Breestraat. Hierdoor ontstaat een echt winkelcircuit in de Leidse binnenstad. D  lees meer
Leiden_City_Hall
De Leidse raad heeft al eerder besloten om de af- en oprit bij de A44 in Leiden-west aan te pakken. Afgelopen donderdag namen we bij de hamerstukken het formele besluit via een bestemmingsplan voor de ontsluiting van het Bio-Science Park. We stemden als raad ook in met het bestemmingsplan voor het Bètaplein. Het plein dat straks tussen het gebouw van het ROC aan de Lammenschans en de campus Yours komt. Het laatste punt dat per hamerslag werd besloten was de spooronderdoorgang bij de K  lees meer
52_big
Door rood rijden bij bruggen kan gevaarlijke situaties opleveren. Woensdag stond het verkeer bij de Haagse Schouwbrug zelfs veertig minuten lang stil. De brugwachter wilde dat de politie de automobilist die tussen de slagbomen vast was komen te zitten eerst vermanend zou toespreken over zijn rijgedrag. De VVD wil een oplossing voor het probleem van door rood rijdend verkeer bij bruggen.     De actie van de brugwachter vindt de VVD onaccepta  lees meer
Roc12_01
VVD Raadslid Juliette Gilissen heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de financiële problemen bij ROC Leiden. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschre  lees meer
Leiden_Bio_Science_Park
De VVD vindt dat de Partij voor de Dieren, SP en Groen Links met hun plannen voor extra gemeentelijke regels over proefdieren de groei van het Leiden Bio Science Park blokkeren. Daarmee zetten deze partijen de komst van vele nieuwe banen in Leiden op het spel.   lees meer
De Nobel
Op 4 december jl. werd de nieuwe Leidse poptempel Gebroeders de Nobel geopend. Nu, vijf weken na de opening, blijkt uit metingen dat De Nobel meer geluidsoverlast veroorzaakt dan vooraf voorzien. De VVD is niet blij met dit verontrustende nieuws. Raadslid Margreet van Wijk-Meijer: 'De nieuwbouw heeft zo’n 15 miljoen euro aan gemeenschapsgeld gekost. Voor dat geld verwacht de VVD een poptempel die volledig aan de geluidsnormen voldoet.'    lees meer
1675
Het is belangrijk dat iedereen een bijdrage levert aan de samenleving. Dat kan op veel verschillende manieren: via je baan of bedrijf, met vrijwilligerswerk bij de voetbalclub of in het buurthuis en als mantelverzorger. Deze mensen zijn van onschatbare waarde voor hun buurt, hun dorp, hun stad en maken Nederland zo een prettige plek om te wonen en te leven.    lees meer
Index
Op donderdag 18 december vond de laatste gemeenteraadsvergadering van 2014 plaats. Maar voordat het debat losbarstte, werd er eerst een besluit genomen waar Leiden als museumstad weer extra mee op de kaart wordt gezet. Normal 0  lees meer
Lammermarkt
Wethouder Paul Laudy (VVD) en Peter Gossink van Combinatie Parkeergarages Leiden Dura Vermeer – BESIX hebben 15 december het startschot gegeven voor de bouw van de parkeergarage Lammermarkt. Dit gebeurde met de opening van het informatiecentrum Lammermarkt 35 en de onthulling van het eerste theaterportret dat PS|theater maakt voor het bouwhek langs de Lammermarkt.   Informatiecentrum Lammermarkt 35 De komende jaren gebeur  lees meer