Op 17 april 2014 hebben onderhandelaars van D66, SP, VVD en PvdA het beleidsakkoord Samenwerken en Innoveren 2014-2018 gepresenteerd. Ook is de portefeuilleverdeling van het nieuwe college bekendgemaakt.  lees meer
Koning_willem-alexander
Historicus Cees Fasseur en VVD-Kamerlid Brigitte van den Burg waren het over één ding roerend eens in het politiek café over één jaar Koning Willem-Alexander: Niets nieuws onder de zon. Er zijn wat accentverschillen en de koning heeft een andere rol bij de kabinetsformatie, maar die verandering was al ingezet vóórdat Koning Willem-Alexander in 2013 het stokje overnam van zijn moeder.   Cees Fasseur is beke  lees meer
Zojuist heeft D66 bekend gemaakt dat zij de coalitieonderhandelingen in Leiden graag voortzetten met SP, VVD en PvdA. Dit nieuws volgt op de informatieronde onder leiding van informateur Frank de Wit. De VVD ziet met interesse en vertrouwen de volgende gesprekken tegemoet. Lijsttrekker Paul Laudy:  lees meer
Greetje 26mrt14
Woensdagavond namen de vertrekkende raadsleden afscheid. 20 van de in totaal 39 raadzetels zal van eigenaar veranderen. Bijzonder was het afscheid van Greetje van Gruting. Vanaf 1994 heeft zij namens de VVD plaatsgehad in de Leidse gemeenteraad, met één keer een korte onderbreking. Bij haar afscheid werd ze koninklijk onderscheiden. Van Gruting was niet alleen raadslid, maar ook plaatsvervangend voorzitter van de Leidse gemeenteraad. Een stevige rol die bij sommige deba  lees meer
Op woensdag 19 maart heeft de VVD 5 zetels in de nieuwe gemeenteraad bemachtigd. Dat is één zetel minder vergeleken met de uitslag van de verkiezingen in 2010. Wij bedanken iedereen die op de VVD gestemd heeft, die zich heeft ingezet voor de campagne en die ons op velerlei manieren een warm hart heeft toegedragen. De VVD Leiden heeft tijdens de campagne een helder en eerlijk verhaal verteld om de stad mooier te maken en de burger niet meer te belasten. Dat blijven we doen!  lees meer
Laudy en melanie klein
VVD lijsttrekker Paul Laudy en minister Melanie Schultz  - nog steeds woonachtig in Leiden - brachten vanochtend samen hun stem uit op de Leidse VVD. Dat deden zij in het Regionaal Archief Leiden aan de Boisotkade.    Melanie Schultz: 'Ik stem graag hier. Dat deed ik al toen ik raadslid en later wethouder was voor de Leidse VVD. En natuurlijk stem ik vandaag ook weer op VVD Leiden!  lees meer
Download
Het cameratoezicht vergroot de veiligheid en het veiligheidsgevoel rondom Leiden Centraal, zo staat te lezen in de evaluatie van het gebruik van de toezichtscamera’s bij het station.      lees meer
2011wk41-david1318232522-2
De gemeente Leiden gaat de komende tijd in Leiden Noord extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) inzetten. In deze wijk is veel overlast door hondenpoep, met name rond de Driftstraat en de Surinamestraat. De VVD is blij met deze extra inzet.   Op voorstel van de VVD heeft de gemeente extra BOA’s gekregen die in de wijken controleren op een schone en hele leefomg  lees meer
Parkeren foto Maarten Dirkse
Nog steeds is het lastig voor bezoekers om hun auto te parkeren in de binnenstad van Leiden. Door dit nijpende tekort aan parkeerplekken kiezen steeds meer bezoekers voor andere winkelcentra in omliggende gemeenten. Onderzoek laat zien dat dit de Leidse middenstand tientallen miljoenen euro’s aan omzet per jaar kost (tussen 2004 en 2011 daalde de omzet met 29% van 379 naar 270 miljoen euro). De VVD is dé parkeerpartij in Leiden. Dat hebben onze raads  lees meer
fotoshoot fractie.jpg
Aan het einde van deze raadsperiode nam de raad nog een paar opmerkelijke besluiten.   De verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus werd vastgesteld. Een administratieve en financiële lastenverzwaring voor makelaars en bemiddelaars van woningen en kamers. Zij moeten een vergunning gaan aanvragen om hun werk te mo  lees meer
Screenshot 2014-03-13 13.41.13
Op woensdag 12 maart is in heel Leiden de Vrije Leidenaar, de speciale VVD verkiezingskrant, met het Leids Nieuwsblad verspreid. Mocht u het Leids Nieuwsblad niet ontvangen hebben, u kunt een exemplaar afhalen bij: Havannahuis, Apothekersdijk 1 Stadhuis, Stadhuisplein Gemeente Leiden, Stationsplein 107  lees meer
1mrt Bezoek Rutte VVD Leiden (18)
Zaterdag 1 maart ondersteunde premier Mark Rutte de Leidse VVD Campagne voor de raadsverkiezingen. Hij bezocht de markt en ging in gesprek met ondernemers, bezoekers en bewoners van de Leidse binnenstad. Hij was erg onder de indruk. "Wat veel Turkse en Marokkaanse ondernemers hebben jullie hier, en wat een aanbod aan producten!" Hij doelde ondermeer op de haring van Atlantic die al twee jaar is uitgeroepen tot de beste van Nederland.   De premier maakte voor iedereen tij  lees meer
Het consortium Dura Vermeer – Besix gaat de ondergrondse parkeergarage Garenmarkt ontwerpen en bouwen. Dat is het resultaat van de aanbestedingsprocedure. Eerder werd al bekend dat het consortium de aanbesteding van de Lammermarktgarage won.   Wethouder Pieter van Woensel (Ruimtelijke Ordening en Binnenstad): “De aanbestedingen voor twee ondergrondse garages zijn afgerond. Met een prima resultaat  lees meer
Rutte2
Doet u zaterdagmiddag boodschappen op de Leidse markt? Dikke kans dat u dan minister-president Mark Rutte tegen het lijf loopt. Aanstaande zaterdag, 1 maart, bezoekt de premier de Sleutelstad vanaf 14.00 uur. Hij start daarmee de Leidse VVD campagne voor de raadsverkiezingen van 19 maart in Leiden.  Mark Rutte gaat samen met o.a. lijsttrekker Paul Laudy en wethouder Pieter van Woensel in ge  lees meer
HK20130704-094-3
Sinds juli is Ankie Broekers-Knol voorzitter van de Eerste Kamer. Ze begon haar politieke loopbaan bij de VVD in Leiden. Ondanks haar drukke agenda, wist de voorzitter tijd vrij te maken om te praten over haar band met Leiden en over haar werkzaamheden als voorzitter.  lees meer