20150901_084606
De VVD zet zich in Leiden in voor een intensieve aanpak van bijstandsfraude. Want fraude met toeslagen en uitkeringen is diefstal van belastinggeld en dat mag nooit lonen! Al eerderheeft de VVD ervoor gezorgd dat Leiden meer haar best gaat doen om miljoenen aan Leids fraudegeld terug te vorderen en heeft het de intensivering van de aanpak van bijstandsfraude door het college toegejuicht. Toch was dit niet goed genoeg, omdat adresfraude in Leiden onvoldoende aandacht kreeg.  lees meer
Pistool
VVD-raadslid Juliette Gilissen vraagt college van b&w om opheldering en strenge aanpak vuurwapengeweld door Leidse jeugdbende. Na berichtgeving over een zeer gewelddadige overval door drie gewapende Leidse tieners op een gezin in Voorschoten heeft VVD-raadslid Juliette Gilissen het college van burgemeester en wethouders om opheldering en strenge aanpak gevraagd. De overvallers die vorige week in Voorschoten actief waren maken volgens de politie deel uit  lees meer
Geld
Leids belastinggeld is niet het geld van het college van burgemeester en wethouders, of van de gemeenteraad. Het is het geld van Leidenaren. Wat de VVD betreft betalen Leidenaren daarom niet te veel belasting en moet de gemeente zorgvuldig omgaan met het belastinggeld dat wél binnenkomt. Vóór de zomer vergaderde de Leidse raad over de jaarrekening van de gemeente en keken we vooruit. De VVD-fractie constateerde dat onze invloed gelukkig goed zichtbaar is.  lees meer
Maurice fractie
Naar aanleiding van de uitzending van het televisieprogramma Argos van 18 augustus j.l. heeft VVD-raadslid Maurice Hoogeveen enkele vragen aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) gesteld. In deze uitzending werd bekendgemaakt dat Benno L. een schadevergoeding heeft gekregen van NRC Handelsblad.   Eerder werd duidelijk dat Benno L. tijdens zijn verblijf in Leiden een bijstandsuitkering heeft gekregen. Deze bijstandsuitkering is aan verschillende  lees meer
Leidseloper
Al jaren brengt de Leidse Loper enthousiaste bezoekers langs historische plekken in Leiden. Helaas stonden de borden en palen hiervan scheef: reden voor de VVD om vragen te stellen over de bebording van de Leidse Loper. Hoe goed loopt de Leidse Loper nu eigenlijk?   Naar aanleiding van deze eerdere vragen van de VVD liet wethouder Strijk weten nog voor het zomerreces de borden en palen recht te laten zetten. Hoewel de VVD dit snelle initiatief waardeert, vindt z  lees meer
El Cid 2015
Met een rijk versierde stand stond de VVD Leiden op dinsdag 11 augustus op de informatiemarkt van de El Cid. In en om de stand een grote groep enthousiaste VVD'ers, onder wie onze die-hard vrijwilligers, gedeputeerde Floor Vermeulen, Tweede Kamerlid Foort van Oosten en Eerste Kamerlid Jan Anthonie Bruijn. Zij gaven de nieuwe studenten een liberaal welkom in Leiden. Met veel positieve reacties en tien nieuwe leden, was de middag een groot succes.  lees meer
1mrt Bezoek Rutte VVD Leiden (27)
Het lidmaatschap van de VVD? Dat kost € 9,67 per maand. En voor jongeren, ouderen en gezinsleden zelfs nog minder. Maar waarom zou je lid worden? Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap? Is daar een  lees meer
juliette.JPG
Op 1 juli j.l. werd door de Tweede Kamer de Wet Natuurbescherming aangenomen. Deze wet is geïntroduceerd ter vervanging van de Boswet, de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. Door een amendement op deze nieuwe wet, ingediend door VVD-Kamerlid Rudmer Heerema, krijgt Leiden nieuwe instrumenten in handen om overlast veroorzaakt door meeuwen aan te pakken.   Raadslid Juliette Gilissen stelt dat de VVD pleit voor een effectievere aanpak van de ov  lees meer
Maurice-fractie
Afgelopen jaar is er veel gebeurd op sociaal gebied. 2014 stond in het teken van veel voorbereidend beleid voor de participatiewet, op 1 januari 2015 is deze wet ingevoerd waarmee het lokaal beleid echt wordt getoetst en tot slot is de wet Geen Nederlands, geen bijstand is door de Eerste Kamer aangenomen. Leiden heeft door deze ontwikkelingen een grotere verantwoordelij  lees meer
Maansteenpad2
Dinsdag tijdens de vergadering van de commissie Onderwijs & Samenleving heeft de Leidse VVD haar ongenoegen geuit over de manier waarop buurtbewoners zijn betrokken - of eerder niet betrokken - bij de kwestie Bed, Bad en Brood (BBB). In de aanloop naar het besluit om de BBB opvang te vestigen aan het Maansteenpad in de Hoge Mors zijn wijkbewoners niet ingelicht of om hun m  lees meer
Selection_001
De Leidse VVD is tegen het voorstel van het college om een bed, bad en broodvoorziening te realiseren aan het Maansteenpad in Leiden. De zogenaamd "humane" BBB regeling biedt uitgeprocedeerde asielzoekers valse hoop op een permanent verblijf in Nederland. Op vrijdag maakte het Leidse college van B&W haar voornemen bekend om een bed, b  lees meer
2014-03-03-21-19-44-2
Anders dan in het verleden, bruist Leiden en staat de stad er goed voor. Dat concludeerde VVD-fractievoorzitter Frederik Zevenbergen in de Algemene Beschouwingen naar aanleiding van de meerjarenbegroting voor de periode 2016-2019 die het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Volgens de VVD moet de gemeente echter adresfraude en vervui  lees meer
CHjOzsPVAAAPa88.jpg-large
Afgelopen maandag vond de officiële opening van Campus Yours Leiden plaats: hiermee is Leiden 583 studentwoningen voor 618 studenten en 117 starterswoningen rijker. Met de opening is fase 1 van de bouw van het complex naast Station Lammenschans afgerond.  lees meer
100miljoenbereikbaarheid
Taart in de raadszaal! Daarmee vierde de VVD een grootschalige investering van 100 miljoen euro in wegen om de bereikbaarheid van Leiden te verbeteren. ‘Daar wordt de VVD blij van,’ zegt raadslid Dorien Verbree.   Verbree ergert zich kapot aan de slechte doorstroming in het Leidse verkeer. ‘Het is iedere Leidenaar en bezoeker al jaren een doorn in het oog. Leiden was niet alleen tijdens de bezetting door de Spanjaarden een onneembaar fo  lees meer
1jun15 PC Paul Laudy - fotos Maarten Dirkse (8)
Op 1 juni was wethouder Paul Laudy te gast in het Politiek Café van de VVD Leiden. Voorafgaand aan zijn verhaal, prikkelde centrummanager Edwin Roodhart hem met een column ‘Als ik jou was….’ Een impressie in 8 citaten van zijn eerste jaar als wethouder Bouw en Openbare Ruimte.   “Terug naar 2014. De uitslag van de raadsverkiezingen betekende een  lees meer