Maurice Hoogeveen
LEIDEN - De zomer is voorbij en dat betekent dat voor de Leidse gemeenteraad een nieuw politiek jaar is begonnen. Wat vinden Raadsleden van het afgelopen Raadsjaar en van de performance van hun partij èn van zichzelf? Dichtbij-meeschrijver Rien van Vliet vraagt het hen in de rubriek 'Het reces voorbij'.   Eerst even kort voorstellen: wie ben je en waarom ben je de politiek ingegaan? Mijn naam is Maurice Hoogeveen en  lees meer
IMG_6169
Op verzoek van een aantal gemeenten start de VNG per 1 januari 2016 met een pilot om ervaring op te doen met mengvormen van winkels en horeca. De VVD wil dat Leiden zich bij deze proef aansluit. De fractie stelde daarover vragen aan het college van B&W. De laatste jaren verandert er veel op het gebied van winkelen. Consumenten vinden de winkelbeleving tegenwoordig vaak belangrijker dan de aankoop zelf. De eigentijdse winkelier springt hier graag op in met nieuwe, innovatieve en creati  lees meer
Werelderfgoed
Op verzoek van de VVD gaat het college in 2016 verder aan de slag met de aanvraag voor de UNESCO-status. De VVD vindt dat de prachtige monumentale Leidse binnenstad een plek op de UNESCO Werelderfgoedlijst verdient. Op verzoek van VVD-raadslid Margreet van Wijk-Meijer onderzocht het college in 2015 de kansen voor een dusdanige aanvraag. Daaruit bleek dat Leiden haar kansrijkheid vergroot door de aanvraag voor de binnenstad aan een specifiek thema te koppelen en door bij de aanvraag de s  lees meer
Wirkenbuitendijkdekker
Afgelopen maandagavond was staatssecretaris Sander Dekker in het Leidse. In Cafe L’Esperance ging hij in gesprek met Stefan Wirken (voorzitter Lsvb) en Simone Buitendijk (vicerector Universiteit Leiden) over de toekomst van het hoger onderwijs in Nederland.   Het gesprek werd vormgegeven aan de hand van twee stellingen, maar ook vragen en opmerkingen vanuit de zaal waren welkom. De hoofdthema’s waren; de doorstroom vanuit het voortgezet onder  lees meer
FullSizeRender
Door bij voorkeur bij Leidse ondernemers in te kopen kan de gemeente Leiden haar steentje bijdragen aan het herstel van de lokale economie. VVD Raadslid Margreet van Wijk-Meijer riep het college daartoe op. Met succes! Van Wijk-Meijer: "Zeker bij aankopen onder de aanbestedingsgrens heeft de gemeente veel keuzevrijheid. Wat ons betreft kijkt het college dan st  lees meer
Finish_11-stedentocht_1956
Op 10 november werd de gemeentelijke begroting van 2016 behandeld. Vice-fractievoorzitter Margreet van Wijk - Meijer voerde het woord namens de fractie van de VVD. In haar bijdrage benadrukte zij dat het goed gaat met Leiden. Ondanks dat er veel positieve punten te ontdekken zijn in de begroting van 2016, geeft de VVD aan ook kritisch te blijven. Dit is onder andere van toepassing op het Sportdossier, waarbij de gewenste resultaten op sommige punten uitblijven.   Een b  lees meer
Steenstraat_25_voorna
De VVD-fractie is zeer tevreden dat het college voor 2015 en 2016 €500.000,- extra uittrekt voor de regeling Historisch Stadsbeeld. Met deze regeling kunnen ondernemers gevels en winkelpuien in de binnenstad terugbrengen in hun oorspronkelijke staat. Het succes van de Leidse regeling Historisch Stadsbeeld heeft inmiddels ook landelijke aandacht getrokken. In het artikel  lees meer
Leidse guns
VVD-fractie geschokt door nepwapens als gevaarlijke kermisprijzen voor kinderen. De VVD-fractie las op de Facebookpagina van de Leidse politie dat er wapens zijn gevonden bij kinderen. Gelukkig bleken het bij nadere inspectie niet van echt te onderscheiden nepwapens te zijn. De impact van een op een echt wapen gelijkend speelgoedpistool is echter  lees meer
Van der werff
VVD fractie wil het standbeeld van burgemeester Van der Werf op korte termijn aan laten wijzen als monument voor Leiden. De website erfgoedleiden.nl meldt: Leiden telt ruim 1250 rijksmonumenten en 1550 gemeentelijke monumenten. Van hofjes, kerken en parken, tot de archeologische vindplaats Matilo, de Sterrenwacht, de Burcht en het Stadhuis. Stuk voor stuk bijzondere objecten die we willen bewaren voor de toekomst. Een prachtige erfenis die we moeten koesteren.   Echter, i  lees meer
Portretfoto-blok
De koopmarkt is zich flink aan het herstellen, maar in de huursector zijn nog uitdagingen. Dat zei minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst tijdens het maandelijkse Politiek Café van VVD Leiden. Volgens de minister is er een tekort aan middeldure woningen in de vrije sector, omdat gemeentes te weinig bouwgrond voor dit soort woningen beschikbaar stellen.   Herstel koopmarkt zet door Volgens Blok is de koopmarkt zich steeds verder aan h  lees meer
Vvd logo houdt koers klein
De afgelopen dagen kreeg de Leidse VVD fractie de nodige vragen rondom de opvang van asielzoekers in Leiden. De fractie wil haar standpunt graag met u delen. In tegenstelling tot kwestie rond ‘Bed, bad, Brood’, waarbij het ging over de opvang in Leiden van illegale en uitgeprocedeerde vreemdelingen, is de VVD voor de opvang van mensen die legaal in Nederland verblijven tijdens of na hun asielprocedure. Als Leidse VVD-fractie kunnen we weinig doen aan de internationale  lees meer
Fietsen
Leiden wil graag in 2018 dé fietsstad van Nederland te zijn. Een mooi streven, vindt VVD-raadslid Dorien Verbree. Om deze ambitie waar te maken, zullen er echter wel verbeteringen aangebracht moeten worden in het huidige parkeerbeleid voor fietsen, met name in het Leidse stationsgebied.   De overvolle fietsenstallingen bij Leiden Centraal zullen geen enkele Leidenaar onbekend voorkomen. In het verleden heeft de VVD, net als andere partijen, regelmatig haa  lees meer
Maurice fractie
Op 16 september publiceerde het Leidsch Dagblad een artikel over een Leidse ondernemer die al jaren onterecht precarioaanslagen ontvangt. Hoewel zelfs de rechter heeft geoordeeld dat deze heffing onterecht was, bleef de ondernemer aanslagen ontvangen. Genoeg reden voor VVD-raadslid Maurice Hoogeveen om schriftelijke vragen te stellen aan het college.    lees meer
IMG-20150910-WA0009
Maandag 7 september ontvingen we Tweede-Kamerlid Han ten Broeke in ons eerste politiek café na de zomer. Terwijl zijn collega’s in Den Haag hard onderhandelden met coalitiegenoot PvdA over het ‘vluchtelingenakkoord’, vertelde hij in café l'Esperance. Normal 0  lees meer
Geld
Leids belastinggeld is niet het geld van het college van burgemeester en wethouders, of van de gemeenteraad. Het is het geld van Leidenaren. Wat de VVD betreft betalen Leidenaren daarom niet te veel belasting en moet de gemeente zorgvuldig omgaan met het belastinggeld dat wél binnenkomt. Vóór de zomer vergaderde de Leidse raad over de jaarrekening van de gemeente en keken we vooruit. De VVD-fractie constateerde dat onze invloed gelukkig goed zichtbaar is.  lees meer