Bestuur

Het bestuur van het lokaal netwerk is belast met het bestuur en de algemene leiding van de VVD Leiden. Het bestuur van het lokaal netwerk bestaat uit zeven leden en wordt gekozen door de leden van het lokaal netwerk Leiden. De vereniging heeft geen medewerkers in dienst en de bestuursfuncties zijn onbezoldigd. 

 

U kunt elk bestuurslid bereiken via e-mail. Wij verzoeken u belangrijke berichten het liefst per e-mail aan ons te sturen. Let op: berichten die voor de fractie zijn bedoeld, kunt u het beste rechtstreeks aan de fractie sturen. Daarnaast kunt u het afdelingsbestuur bereiken via het volgende postadres:

Bestuur VVD Leiden

Stadhuisplein 1

2311EJ Leiden

 

Het Bestuur:

Functie Naam E-mail
Voorzitter Lodewijk Wisse e-mail
Vicevoorzitter / Politiek & Debat Geeske Wildeman e-mail
Secretaris Derk Jan Verdel e-mail
Penningmeester Justin Bergwerff e-mail
Media & Communicatie Arie Roest e-mail
Opleiding & Talentmanagement Rick van Well e-mail
Campagne & Ledenwerving Christiaan Mulder e-mail

 

 

VERANTWOORDING

Het bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan en een begroting vast en legt verantwoording af over het voorgaande jaar. Ons fiscaal nummer is 8026.66.590. U kunt op deze website de volgende documenten inzien:

 

Begroting 2017

Beleidsplan 2017

Jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2016