Leidse coalitiepartijen presenteren coalitieakkoord "Samenwerken en Innoveren"

Op 17 april 2014 hebben onderhandelaars van D66, SP, VVD en PvdA het beleidsakkoord Samenwerken en Innoveren 2014-2018 gepresenteerd. Ook is de portefeuilleverdeling van het nieuwe college bekendgemaakt.

 

Met trots en enthousiasme heeft Robert Strijk, lijsttrekker van de grootste partij, het akkoord van de nieuwe coalitie gepresenteerd. Robert Strijk: "De afgelopen weken hebben we gesproken over de toekomst van Leiden en hoe we willen dat de stad eruit komt te zien. Het is bijzonder dat veel van onze beelden overeenkomen. Ook hebben we gesproken hoe we willen samenwerken. Met andere partijen, andere gemeenten, de raad en ook met elkaar. Ik heb bij alle partijen heel veel zin en energie geproefd om snel samen aan de slag te gaan. Dat geeft groot vertrouwen".

 

Na de verkiezingen van 19 maart heeft Robert Strijk (D66) aan partijgenoot Frank de Wit gevraagd om als informateur aan de slag te gaan. De Wit heeft met alle partijen gesprekken gevoerd. Na deze informatieronde heeft Robert Strijk de fractievoorzitters van SP, VVD en PvdA uitgenodigd om met D66 een beleidsakkoord op te stellen en een nieuw college te formeren. Formateurs Frank de Wit (D66) en oud-wethouder Hans Buijing (PvdA) hebben deze gesprekken geleid. Het resultaat is het beleidsakkoord Samenwerken en Innoveren. Dit akkoord bevat afspraken van de coalitiepartijen en beleidsvoornemens die het nieuwe college in samenspraak met de gemeenteraad en partners in de stad verder zal uitwerken.

 

Samenwerken en innoveren

De samenwerking met partners in de stad, de regio en de gemeenteraad en het streven naar nieuwe en creatieve oplossingen vormen de rode draad van het beleidsakkoord 2014-2018. Het college investeert nog meer in (kennis)economie en duurzaamheid. Om een geleidelijke en zorgvuldige invoering van de nieuwe taken op het gebied van zorg, jeugdzorg en arbeidsparticipatie mogelijk te maken is tot 2018 extra geld beschikbaar gesteld. Afgesproken is om lasten voor woningeigenaren te verlichten door de OZB in jaarlijkse stappen met in totaal 6% te verlagen. In vergelijking met andere gemeenten die hun OZB trendmatig verhogen, leidt dit naar verwachting tot een voordeel van 12% voor Leidse woningeigenaren. Ook stelt het college extra geld beschikbaar voor leefbaarheid in wijken. Op verschillende terreinen, zoals bijvoorbeeld cultuur en onderwijs, maar ook parkeergarages, de ruimtelijke ontwikkelingen bij het stationsgebied en de Aalmarkt, zet zij het beleid van de voorgaande jaren voort.

 

Overige belangrijke afspraken zijn:

Leiden is een sociale stad. Iedereen doet mee en iedereen telt mee. Er is extra geld voor het bestrijden van armoede en voor schuldhulpverlening.

 

Leiden blijft grootschalig investeren in de bereikbaarheid van de stad voor alle vormen van vervoer. De parkeerproblemen in de binnenstad en enkele wijken worden aangepakt. Samen met regiogemeenten, ondernemers en wijkorganisaties werkt het college verder aan de bereikbaarheid van de regio (LAB071). Samen met de provincie gaat het college aan de slag voor een goede inpassing van de Rijnlandroute in de Stevenshof en de Oostvlietpolder.

 

Het college wil voor iedereen een woning in een fijne en leefbare stad en wil de woonlasten verlagen, onder andere door te investeren in energiezuinige woningen. Leiden bouwt ook de komende jaren starters-  en studentenwoningen.

 

De financiële huishouding van de gemeente moet transparant, degelijk en betrouwbaar zijn. De tekorten op de exploitatie van gemeentelijk vastgoed worden weggewerkt, onder meer door het bevorderen van de samenwerking met en tussen maatschappelijke organisaties.

 

Het college gebruikt NUON-middelen om te investeren in de stad. Zij investeert € 40 miljoen euro in de leefbaarheid van de wijken, kenniseconomie en stedelijke ontwikkelingen. Ook wordt € 20 miljoen euro toegevoegd aan de algemene risicoreserve van de gemeente.

 

Portefeuilleverdeling en samenstelling nieuw college

 

De portefeuilleverdeling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders ziet er als volgt uit:

 

Burgemeester, Henri Lenferink Bestuur, Veiligheid en Handhaving

 

D66

voorgedragen is Robert Strijk Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur D66,

voorgedragen is Frank de Wit Onderwijs, Sport en Duurzaamheid

 

SP

voorgedragen is Roos van Gelderen Jeugd, Zorg en Welzijn

 

VVD

voorgedragen is Paul Laudy Bouw en Openbare Ruimte

 

PvdA 

voorgedragen is Marleen Damen Werk & Inkomen, Wijken en Financiën

 

Drie wethouders (Robert Strijk, Frank de Wit, Roos van Gelderen) keren terug. De nieuwe wethouders zijn Paul Laudy en Marleen Damen. Paul Laudy werkt bij Bouwend Nederland, is fractievoorzitter van de VVD en raadslid sinds 2002. Marleen Damen is directeur van Cedris, de brancheorganisatie van sociale werkvoorzieningsbedrijven. Zij woont in Leiden en is oud-voorzitter van de PvdA Leiden. De wethouders worden in een extra raadsvergadering op 6 mei 2014 beëdigd en geïnstalleerd.

 

Download hier de tekst van het beleidsakkoord "Samenwerken en innoveren".

Reageer op dit bericht

Uw e-mailadres wordt slechts gebruikt ter verificatie en wordt dus niet op de website getoond. Met het plaatsen van een reactie, gaat u akkoord met ons redactiereglement.
Captcha
Type de code over in de afbeelding hieronder. Deze code wordt gebruikt om spam te voorkomen.