De oppositie zit niet stil: vier bijzondere voorstellen van VVD Leiden

Door Jantine de Haan
Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad was er veel discussie tot diep in de nacht over de financiële keuzes van het college en de gevolgen hiervan voor de stad.
Herfst leiden

Wij hebben echter ook een aantal voorstellen in kunnen dienen. Hieronder enkele in het oog springende voorstellen van de VVD fractie die door de raad zijn aangenomen:

 

VVD Leiden: meer toegankelijke bushaltes voor een inclusieve stad

Leiden wil graag een inclusieve stad zijn. Raadslid Tom Leest diende daarom namens de VVD een amendement in om geld vrij te maken zodat in 2019 bij minimaal 25 bushaltes de instap kan worden vergemakkelijkt. Het voorstel werd mede ingediend door Partij Sleutelstad en het CDA, en kon rekenen op een grote raadsmeerderheid. Tom Leest: “Wij vinden dat Leiden een bereikbare en beter toegankelijke stad moet worden voor iedereen. Ook voor mensen met een beperking, ouderen die slecht ter been zijn of ouders die op pad zijn met een kinderwagen. We zijn er nog lang niet, maar dit voorstel kan hier wel een bijdrage aan leveren”.

 

Geef de Morspoortgarage een tweede leven

Nu de Lammermarktgarage in gebruik is en er hard wordt gewerkt aan de Garenmarkt garage, komt de vraag naar boven wat Leiden kan doen met de Morspoortgarage. Deze garage heeft met succes voorzien in een tijdelijke behoefte, maar zal naar verwachting binnenkort op de huidige locatie moeten verdwijnen. De garage is een soort bouwpakket dat in eigendom is van de gemeente en eventueel elders weer kan worden opgebouwd. De VVD vindt dit een mooie gedachte die past bij de circulaire economie. Daarom heeft deze partij samen met Partij Sleutelstad, GroenLinks en het CDA een motie ingediend om serieus te gaan onderzoeken op welke locatie deze garage een tweede leven kan krijgen. VVD-raadslid Tom Leest: “Het is zaak om nu alvast te bekijken waar in de stad de parkeernood hoog is en deze garage een tweede leven kan krijgen. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan het Bio Science Park waar steeds meer werkgelegenheid komt, maar de garage zou ook een oplossing kunnen zijn voor een woonwijk waar de parkeerdruk hoog is”.

 

VVD wil versnelde vergroening in de wijken

Leiden heeft een grote ambitie als het gaat om klimaatadaptatie. De VVD vindt ook dat de stad steeds beter in staat moet zijn om hevige regenbuien goed op te vangen. Dit gebeurt onder meer door tegels of verharding weg te halen, waardoor de bodem als een spons het regenwater kan vasthouden en uiteindelijk kan afvoeren. VVD-raadslid Tom Leest: “We moeten sneller werk maken van het weghalen van verharding die niet nodig is. Bestrating en stoepen waar niemand op loopt of rijdt kunnen samen met bewoners worden vergroend. Ook kunnen er meer parkeerplaatsen waterdoorlatend worden gemaakt”. Leest diende namens de VVD een motie in om met buurtschouwen snel zicht te krijgen op plekken die vergroend kunnen worden, en hier in 2019 en 2020 werk van te maken. De motie is mede ingediend door het CDA, GroenLinks, Partij Sleutelstad, de SP en Partij voor de Dieren, en werd unaniem aangenomen.

 

Vitale bedrijventerreinen zijn van levensbelang

De VVD kreeg van ondernemers op het bedrijventerrein Roomburg/Meerburg signalen dat zij problemen ervaren met bereikbaarheid en mobiliteit. Dit bedrijventerrein is nu een van de weinige echt vitale bedrijventerreinen in de stad. Functievermenging, bijvoorbeeld met kantoren, horeca of laboratoria, zou volgens hen helpen om het terrein ook in de toekomst vitaal te kunnen houden. Juliette Gilissen diende met succes een motie die het college opdraagt om hierover op korte termijn met de ondernemers op het bedrijventerrein in gesprek te gaan. Gilissen: “Ruimte voor wonen is belangrijk in een stad, maar een gezond bedrijfsleven is ook van levensbelang. We willen niet alleen dat onze kinderen in de stad kunnen wonen, maar ook werken. Daarom zijn vitale bedrijventerreinen zoals Roomburg/Meerburg van groot belang en moet er geluisterd worden naar de noden en wensen van ondernemers. Dat is geen bijzaak”.

Reageer op dit bericht

Uw e-mailadres wordt slechts gebruikt ter verificatie en wordt dus niet op de website getoond. Met het plaatsen van een reactie, gaat u akkoord met ons redactiereglement.
Captcha
Type de code over in de afbeelding hieronder. Deze code wordt gebruikt om spam te voorkomen.