Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van VVD Leiden voor de Gemeenteraads-verkiezingen van 2022 is door haar leden vastgesteld. Met nieuwe en herkenbare ideeën wil de VVD de campagne in. Wat de VVD betreft moet weer worden gekeken naar de echte problemen van de Leidenaar.
lees verder

‘De VVD vraagt aandacht voor aangiftebereidheid LHBTI’s’

Op aandringen van de VVD wordt op de website van de Gemeente Leiden voortaan duidelijk vermeld waar LHBTI’s (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen) aangifte kunnen doen als zij gediscrimineerd zijn of wanneer er geweld tegen hen is gebruikt. Raadslid Alyssa Voorwald vroeg aandacht voor deze kwestie omdat het aantal aangiften nog altijd erg laag is. Slechts 1 op de 5 LHBTI’s doet aangifte om uiteenlopende redenen: in sommige gevallen gaat dat om schaamte, soms omdat men weinig vertrouwen heeft dat aangifte serieus wordt genomen.

Om de pakkans van de dader te vergroten is het belangrijk dat er aangifte wordt gedaan. De drempel om aangifte te doen moet dan zo laag mogelijk zijn. De gemeentewebsite adviseerde tot op heden wel melding te maken van discriminatie bij de Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding, maar niet bij de politie. De VVD hoopt die drempel te verlagen door op de website het belang van het doen van aangifte bij de politie te benadrukken en melding te maken van het politienetwerk Roze in Blauw. De website van de gemeente zal daarom op verzoek van Alyssa op korte termijn worden aangepast.

En dat is mooi nieuws, maar voor de VVD uiteraard niet voldoende. Daarom hebben we ook gepleit voor beleid dat ervoor zorgt dat LHBTI’s zich overal gesteund, veilig en weerbaar voelen, net zoals iedere andere Leidenaar. Het voorstel kon op steun rekenen van alle Leidse politieke partijen. We zullen ervoor blijven strijden en toezien dat dit ook écht voor iedereen in Leiden geldt. Discriminatie en geweld tegen LHBTI’s zou nergens mogen plaatsvinden.

Total
0
Shares