Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van VVD Leiden voor de Gemeenteraads-verkiezingen van 2022 is door haar leden vastgesteld. Met nieuwe en herkenbare ideeën wil de VVD de campagne in. Wat de VVD betreft moet weer worden gekeken naar de echte problemen van de Leidenaar.
lees verder

De VVD wil wildgroei subsidies écht aanpakken

De wethouder heeft een plan gemaakt om de huidige uitgave van subsidies in Leiden tegen het licht te houden. De VVD is blij dat dit onderwerp eindelijk op de agenda staat, maar erg kritisch op het huidige plan. Zo wordt er 7 ton uitgetrokken voor de herziening, zonder dat er een besparingsdoel is opgenomen.

In Leiden wordt jaarlijks 45 miljoen euro aan subsidie uitgegeven, meer dan de helft van de belastinginkomsten van de gemeente. Uit onderzoek blijkt dat er binnen de 27 miljoen euro aan subsidies voor het sociaal domein (o.a. jeugdzorg, WMO) overlap is ontstaan. Een herziening lijkt dus op zijn plek.

Dat er voor deze ambitieuze exercitie geld moet worden vrijgemaakt vindt de VVD niet vreemd. De keus voor het vrijmaken van 7 ton, zonder dat er een duidelijk besparingsdoel wordt vastgesteld, wel. Het is dus onduidelijk of het plan echt gaat leiden tot minder subsidies. Om deze reden heeft ons raadslid Alyssa zich tijdens de raadsvergadering kritisch uitgelaten over het huidige plan van de wethouder.

 Ook is de VVD van mening dat het geld niet goed wordt besteed. Slecht de helft van het geld wordt gebruikt om de huidige subsidieregelingen te herzien. De overige 3,5 ton gaat naar organisaties die subsidie ontvangen, om ervoor te zorgen dat zij capaciteit kunnen vrijmaken om met de Gemeente in gesprek te gaan. De VVD vindt dat organisaties zelf verantwoordelijk zijn om hun toegevoegde waarde aan te tonen en vindt het geven van subsidie om subsidie te ontvangen dan ook onnodig.

Een gedeeld amendement van VVD, CDA, SP en Partij Sleutelstad om het bedrag van 7 ton te halveren, kon in de raad helaas niet op een meerderheid rekenen. Ook de motie die Alyssa indiende om een besparingsdoel te realiseren in het plan kreeg geen steun. De VVD was daarom genoodzaakt om tegen het voorstel te stemmen. 

Total
0
Shares