Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van VVD Leiden voor de Gemeenteraads-verkiezingen van 2022 is door haar leden vastgesteld. Met nieuwe en herkenbare ideeën wil de VVD de campagne in. Wat de VVD betreft moet weer worden gekeken naar de echte problemen van de Leidenaar.
lees verder

Fractieupdate November ’23

Een update van de Leidse VVD fractie.

Voorbereidingen begrotingsraad

Selfie van de fractie tijdens de raadsvergadering.

De laatste weken werkten Tom, Maarten, Alyssa, Maaike en Arie als VVD raadsleden hard aan de voorbereidingen voor de begrotingsraad. Natuurlijk samen met duo raadsleden Bob en Friso. Hierna lezen jullie meer over de inbreng vanuit de Leidse VVD en welke moties  wij o.a. hebben ingediend.

Inbreng van de VVD Leiden tijdens de begrotingsraad.
  • Maarten deelde namens de Leidse VVD fractie onze inbreng bij de begrotingsraad. Hij stelde tijdens het raadsdebat de centrale vraag: is de coalitie en dit College voor rede vatbaar? Maarten riep de coalitie op zich te verplaatsen in de belangen en behoeftes van Leidenaars die geen deel uitmaken van ‘Verenigd Links’. De zorgen om de gemeentefinanciën blijven groot. De schulden die de gemeente maakt zijn enorm en we lopen financiële risico’s. Het gevolg hiervan is dat de Leidenaars weer meer belasting gaan betalen.

De VVD wil dat de basis op orde komt en dat we een vrije, veilige en welvarende stad blijven voor iedereen. Onze raadsleden deden ook verschillende succesvolle voorstellen om problemen aan te pakken en de stad nog mooier te maken: het aanpakken van de jeugdproblematiek in de Stevenshof, een snelle doorstart van het Werninkterrein bouwproject en een verbetering van de Leidse markt. Maar dat is nog lang niet alles. Wil je de hele inbreng van de Leidse VVD terugkijken? Klik hier: Inbreng Maarten (Agendapunt 10)

  • Alyssa woonde recent een bijeenkomst bij over de jeugdproblematiek en overlast in de wijk de Stevenshof. Een probleem dat al jaren speelt. Mede daarom diende zij een motie in bij de recente programmabegroting behandeling. Alyssa heeft het college verzocht om o.a. in te zetten voor een langdurige, consistente en onorthodoxe aanpak en structureel financiële middelen beschikbaar te stellen om de uitvoering van dit plan te waarborgen. De motie is met algemene stemmen aangenomen.
  • Arie diende bij de programmabegroting een motie in met betrekking tot de Leidse markt. De afgelopen tijd zijn er verschillende geluiden ontvangen van ondernemers op de markt dat zij niet tevreden zijn met de huidige gang van zaken rondom de zaterdagmarkt op de Nieuwe Rijn. Vergunningen worden niet verleend en boa’s lijken aan de lopende band boetes uit te schrijven aan ondernemers op de markt. Nu de wethouder niets ziet in het herintroduceren van de marktmeester en een gebiedsmanager wil aanstellen, heeft Arie kort gezegd opgeroepen om de gebiedsmanager dan wel de taken van de marktmeester te laten vervullen. Een door Arie ingediende motie is door de raad met algemene stemmen aangenomen.
  • Tom diende bij de programmabegroting een motie in om weer snel aan de slag te gaan met bouwen op het Werninkterrein. In juli kwamen berichten naar buiten dat de onderhandelingen tussen de ontwikkelaar en de gemeente waren stuk gelopen. Het gebied wordt al meer dan tien jaar niet gebruikt en dat terwijl daar nu een prachtige kans ligt voor heel veel woningen. De motie om tot een snelle doorstart te komen voor het Werninkterrein werd door de gemeenteraad met algemene stemmen aangenomen.
Total
0
Shares