Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van VVD Leiden voor de Gemeenteraads-verkiezingen van 2022 is door haar leden vastgesteld. Met nieuwe en herkenbare ideeën wil de VVD de campagne in. Wat de VVD betreft moet weer worden gekeken naar de echte problemen van de Leidenaar.
lees verder

Fractieupdate April ’24

Een update van de Leidse VVD fractie.

Arie sprak zich uit over plannen bedrijventerrein Vlietzone-Midden.

Op donderdag 11 april sprak de gemeenteraad over de toekomstige inrichting van bedrijventerrein Vlietzone-Midden. Arie heeft in deze vergadering z’n teleurstelling uitgesproken over de plannen, want een bedrijventerrein mag het eigenlijk niet heten. Er is een luttel aantal vierkante meters beschikbaar voor bedrijven, terwijl de meeste ruimte wordt ingenomen door een nieuwe gemeentewerf en een nieuw station van Liander. We hebben daarom het voorstel gedaan om efficiënter gebruik te maken van de ruimte die er is en op de parkeerplaats ook ruimte te creëren voor bedrijven en verenigingen, bijvoorbeeld door de parkeerplaatsen ondergronds aan te leggen. In mei zullen we hier met een aantal andere partijen een voorstel voor indienen. Ook hebben we aandacht gevraagd voor het verenigingsleven op de Vlietzone. Veel verenigingen worden weggejaagd uit het gebied. Arie zal een voorstel indienen om deze verenigingen ook in de toekomst een plek te geven op het terrein bij de ijshal. Hierbij hoort wat ons betreft ook het Denksportcentrum, dat heel lang aan het lijntje is gehouden door de gemeente. Dit verdient geen schoonheidsprijs en ook geen voorbeeld van behoorlijk bestuur.

Total
0
Shares