Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van VVD Leiden voor de Gemeenteraads-verkiezingen van 2022 is door haar leden vastgesteld. Met nieuwe en herkenbare ideeën wil de VVD de campagne in. Wat de VVD betreft moet weer worden gekeken naar de echte problemen van de Leidenaar.
lees verder

Fractieupdate April ’24

Een update van de Leidse VVD fractie.

Arie vroeg aandacht voor de evaluatie bij de waterzorg en rioolheffing.

Arie heeft samen met het CDA en de CU aandacht gevraagd voor de evaluatie bij de waterzorg en rioolheffing. Het is belangrijk om aandacht te houden voor het doorberekenen van het eigenarendeel naar gebruikers door middel van huurverhogingen, het beknibbelen op onderhoud aan woongebouwen door woningcorporaties en de onduidelijke gevolgen voor (grotere) ondernemers, bijvoorbeeld op het Bio Science Park. De raad en college houden hiermee zicht op (indirecte) gevolgen en dit betrekken bij beleid in de toekomst. De raad heeft hiermee kunnen instemmen.

Arie heeft samen met het CDA ook aandacht gevraagd voor het goed informeren van de verschillende groepen als het gaat om de nieuwe manier van heffen van belasting voor riool- en waterzorg. De raad is hierin meegegaan. Een eerdere informatiebijeenkomst werd niet goed bezocht. Het is wenselijk dat genoemde groepen op een goede manier geïnformeerd worden over de toekomstige wijzigingen en daarom voorziet dit voorstel in het organiseren van aparte informatiebijeenkomsten voor verschillende doelgroepen, waarbij deelnemers ook actief worden uitgenodigd.

Total
0
Shares