Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van VVD Leiden voor de Gemeenteraads-verkiezingen van 2022 is door haar leden vastgesteld. Met nieuwe en herkenbare ideeën wil de VVD de campagne in. Wat de VVD betreft moet weer worden gekeken naar de echte problemen van de Leidenaar.
lees verder

Fractieupdate December ’23

Een update van de Leidse VVD fractie.

Interview met Friso over achterstallig onderhoud Leidse scholen.

Friso heeft in de afgelopen periode meermaals aandacht gevraagd voor de onderwijshuisvesting in onze stad. In de vorige collegeperiode was dit ook al een dossier waar zaken niet goed gingen. De kosten vallen keer op keer hoger uit en de raad wordt hierover steeds te laat geïnformeerd. Voor ons reden om technische vragen te stellen over het IHP en uiteindelijk ook een interpellatiedebat te vragen. Het interpellatiedebat heeft op donderdagavond 21 december jl. plaatsgevonden. Maaike heeft het debat gedaan. De nadruk van dit debat lag op het niet tijdig informeren van de raad over de nog hogere kosten op dit dossier. Inmiddels gaat het om 101,5 miljoen euro waarvoor nog geen dekking is. De motie van VVD, CU en PS om de wethouder te helpen bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen, heeft het echter niet gehaald.

Al maanden houdt het onderwerp de gemoederen bezig ook in de Leidse media. Friso heeft een mooi interview mogen laten optekenen in het Leidsch Dagblad en ook Sleutelstad heeft hier meermaals aandacht aan besteed. Een aantal artikelen vinden jullie hierna.

Het interview van Friso.

Lees ook hier meer over het aangevraagde spoeddebat in het artikel van Sleutelstad.

Total
0
Shares