Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van VVD Leiden voor de Gemeenteraads-verkiezingen van 2022 is door haar leden vastgesteld. Met nieuwe en herkenbare ideeën wil de VVD de campagne in. Wat de VVD betreft moet weer worden gekeken naar de echte problemen van de Leidenaar.
lees verder

Fractieupdate Juni ’24

Een update van de Leidse VVD fractie.

Voorstellen Alyssa op raadsvoorstel uitvoering maatregelen parkeervisie

Alyssa diende een aantal voorstellen in tijdens de gemeenteraad bij het raadsvoorstel ‘Uitvoering maatregelen parkeervisie fase 3′. Door de nieuwe maatregelen worden in sommige delen van de stad inwoners met een auto geconfronteerd met een nieuwe situatie. Een voorstel voor een dubbeltjestarief in zones B2 en C heeft het helaas niet gehaald. Ook een voorstel om grote parkeerzones A B1, B2 en C te houden heeft het niet gehaald. Om de effecten van het parkeerbeleid te monitoren op inwoners, ondernemers en bezoekers heeft Alyssa daarnaast gevraagd om een tussentijdse evaluatie van alle parkeermaatregelen die minimaal 1 jaar in werking zijn en dit in 2025 af te ronden zodat de Gemeenteraad er in dat jaar over kan debatteren. We zijn blij dat dit voorstel is aangenomen! Een volledige evaluatie vindt het College pas mogelijk na de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2026.

Total
0
Shares