Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van VVD Leiden voor de Gemeenteraads-verkiezingen van 2022 is door haar leden vastgesteld. Met nieuwe en herkenbare ideeën wil de VVD de campagne in. Wat de VVD betreft moet weer worden gekeken naar de echte problemen van de Leidenaar.
lees verder

Fractieupdate Juni ’24

Een update van de Leidse VVD fractie.

Arie diende voorstellen in bij de Ontwikkelagenda ‘Ruimte voor Werk’. 

Arie diende een aantal voorstellen in bij de Ontwikkelagenda ‘Ruimte voor Werk’.  Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is de motor van de Nederlandse economie. Toch is deze sector niet genoemd. Door het amendement beogen de indieners dat deze sector, en ook specifiek de mkb-maakindustrie, bij de verdere ontwikkeling van de Ontwikkelagenda en het opstellen van de profielen van de werklocaties, ook in de toekomst voldoende ruimte in Leiden behoudt. Dit is belangrijk, want de mkb-maakindustrie levert een grote bijdrage aan de economie van de Leidse regio en zorgt voor veel werkgelegenheid, voor zowel praktisch als theoretisch opgeleiden. In de provincie Zuid-Holland alleen gaat het al om zo’n 100.000 banen.

Daarnaast spraken Arie en andere indieners de wensen uit om in het kader van het actualiseren van de bedrijfsterreinenstrategie van Economie071 harde en duidelijke afspraken te maken met regiopartners over het ontwikkelen, uitbreiden en compenseren van (nieuwe) bedrijventerreinen, deze inzet ook te betrekken bij de verdere uitwerking van de Ontwikkelagenda “Ruimte voor Werk” en de nog op te stellen profielen voor werklocaties met als doel voldoende ruimte voor bedrijventerreinenlocaties te behouden in Leiden en de regio

Een derde wens die ook werd uitgesproken is om in het kader van de Ontwikkelagenda ‘Ruimte voor Werk’ concrete acties te formuleren die als doel hebben de samenwerking tussen onderwijsinstellingen (mbo, hbo en universitair) en bedrijven te verbeteren en hiervoor ook fysieke ruimte te bieden in één of meerdere op te stellen profielen voor werklocaties.

Mooi om te zien dat alle drie de amendementen zijn aangenomen.

Total
0
Shares