Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van VVD Leiden voor de Gemeenteraads-verkiezingen van 2022 is door haar leden vastgesteld. Met nieuwe en herkenbare ideeën wil de VVD de campagne in. Wat de VVD betreft moet weer worden gekeken naar de echte problemen van de Leidenaar.
lees verder

Friso Versluijs

Duoraadslid

Introductie

Aan Leiden heb ik veel te danken; ik ben er geboren en getogen en ik ben blij dat ik er nog steeds woon. Als je in Leiden of in de Leidse regio woont, hoef je eigenlijk niet op vakantie, vind ik. Daar is zoveel te zien en te beleven. Alle reden voor mij om mij daarvoor in te willen zetten. Als VVD duoraadslid kan ik dat prima. Dat ik het woord mag voeren over de onderwerpen onderwijs en jeugd beschouw ik als een grote verantwoordelijkheid en een eer. Want de jeugd is onze toekomst en onderwijs is echt bepalend voor welke kansen je krijgt in het leven.   

“Onderwijs is echt bepalend voor welke kansen je krijgt.“

– Friso

Portefeuille

  • Onderwijs
  • Jeugd
  • Jeugdzorg

Commissie

  • Lid commissie Onderwijs en Samenleving

Waar ik binnen mijn portefeuille trots op ben

De onderwerpen onderwijs en jeugd zijn echte VVD onderwerpen. Voor liberalen vormt goed onderwijs de sleutel naar een leven waarin mensen hun talenten kunnen benutten en hun vrijheid kunnen beleven. De gemeente Leiden vervult daarbij een rol doordat zij verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de schoolgebouwen. Ik ben er trots op dat ik dat ik de wethouder op dat punt bij de les mag houden.

Duidelijk is dat we als gemeente een grote uitdaging hebben op onderwijshuisvesting. Veel Leidse schoolgebouwen zijn kwalitatief onder de maat en moeten worden opgeknapt of vernieuwd. Ik doe mijn best het college ervan te overtuigen dat zij hier werk van moeten maken en dat zij hiervoor voldoende geld beschikbaar moeten stellen.

“Schoolgebouwen horen in je top drie te staan.”

– Friso in het Leidsch Dagblad (7 december 2023)

De uitdagingen voor de stad binnen mijn portefeuille

Problemen bij kinderen en gezinnen vergen soms extra aandacht van de jeugdzorg. Als dat aan de orde is, moet die hulp zo snel mogelijk geboden worden. Daarom is het zo belangrijk dat de wachtlijsten in de jeugdzorg worden aangepakt. Mijn bijdrage bestaat eruit dat ik waar mogelijk aandacht vraag voor het belang van het nakomen van (regionale)afspraken over de jeugdzorg en het belang van volledige en juiste informatie over het beroep dat op de jeugdzorg wordt gedaan. Alleen op die manier kunnen we de zorg verbeteren en betaalbaar houden.

Mijn lievelingsplek in Leiden

De 5e Binnenvestgracht. Dat is de plek waar ik ben opgegroeid. Hoewel ik er al jaren niet meer woon, voelt die plek zo vertrouwd, dat ik mij er nog steeds thuis voel. Als ik de tijd heb, fiets ik altijd even een blokje om, vooral op zondagochtenden. Zonder moeite gaan mijn gedachten dan terug naar het Leiden van de jaren zeventig en tachtig. Echt een andere stad dan vandaag. Dan denk ik aan de bewoners van toen en wat een bijzonder buurtje het was. In de Zegersteeg ben ik alweer in het heden.

Contact

Total
0
Shares