Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van VVD Leiden voor de Gemeenteraads-verkiezingen van 2022 is door haar leden vastgesteld. Met nieuwe en herkenbare ideeën wil de VVD de campagne in. Wat de VVD betreft moet weer worden gekeken naar de echte problemen van de Leidenaar.
lees verder

Hart voor de markt

De Leidse markt hoort in het stadscentrum. Daar staat zij al negen eeuwen lang. De uitplaatsing van de markt naar de Lammermarkt en de Beestenmarkt heeft de afgelopen weken veel stof doen opwaaien. Ook de VVD heeft daar diverse keren aandacht voor gevraagd en vragen over gesteld. Deze week heeft het college in antwoord op de vragen van de VVD in ieder geval de garantie gegeven dat de Leidse markt na de bestrijding van het coronavirus weer terug komt op haar oude plek aan het water in de binnenstad.

Tot die tijd moeten de marktkooplui het echter doen met de locaties die nu zijn aangewezen. Het college ziet geen andere veilige locaties in de stad en ziet ook geen heil in het plan van de ondernemers om de markt te verplaatsen richting Apothekersdijk en de Boommarkt. De VVD snapt de groeiende frustratie van de ondernemers, maar begrijpt ook de uitzonderlijkheid van de tijd waarin we nu leven en de grote risico’s die het coronavirus met zich meebrengt.

Positief is de VVD over de mogelijkheden die het college wil onderzoeken voor de non-food marktkooplui aan de Hooglandse Kerkgracht en de Nieuwstraat. Deze marktondernemers worden tot nu toe nog het hardste getroffen door de verplaatsing van de markt uit de binnenstad, waardoor ze nog maar één keer in de zeven weken een standplaats krijgen. Geen enkele winkel die maar één keer in de zeven weken opgaat, overleeft dat.

Het is dan ook zeer spijtig te lezen dat de wijkverenigingen in de buurt van de Hooglandse Kerkgracht en de Nieuwstraat zich verzetten tegen deze tijdelijk oplossing voor de non-food markt. Onbegrijpelijk in deze tijd waarin we zouden moeten samenwerken en met elkaar mee moeten denken in oplossingen, waar velen het zwaar hebben.

De overlast van activiteiten in de binnenstad is in deze coronatijd voor de binnenstadbewoners beduidend lager dan voorheen. Veel evenementen en andere activiteiten gaan niet door. Wrang om vast te stellen dat enkele stadsbewoners van Leiden een openlucht museum willen maken zonder toegangskaartjes.

Wat de VVD betreft is dit voorstel van het college een eerste stap in het creatief meedenken in oplossingen voor de marktkooplui. Wellicht zijn er nog wel meer alternatieve locaties in de stad te bedenken waar ook extra ruimte gevonden kan worden, bijvoorbeeld op locaties waar voorheen braderieën zijn georganiseerd. Want de VVD ziet na 10 eeuwen ook graag nog een markt in de binnenstad van Leiden. 

Total
0
Shares