Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van VVD Leiden voor de Gemeenteraads-verkiezingen van 2022 is door haar leden vastgesteld. Met nieuwe en herkenbare ideeën wil de VVD de campagne in. Wat de VVD betreft moet weer worden gekeken naar de echte problemen van de Leidenaar.
lees verder

Keuzes durven maken voor goede zorg in Leiden

Leiden heeft te maken met fikse tekorten in het sociaal domein. Door de decentralisatie, tegenvallers en verkeerde keuzes, staat de kwaliteit van zorg voor Leidenaars onder druk. VVD Leiden benadrukt daarom al sinds de verkiezingen dat we kritisch moeten kijken naar de kwaliteit van de zorg. Daarbij stellen we onszelf steeds dezelfde vraag: ‘geven we zorg aan iedereen die daar recht op heeft, of alleen aan wie dat nodig heeft?’

“Als we op ook op lange termijn goede zorg willen geven aan iedere Leidenaar die dat nodig heeft, moeten we keuzes maken.” Die boodschap verkondigde VVD-raadslid Alyssa Voorwald in de gemeenteraad, bij de behandeling van raadstukken over het sociaal domein. Het onderdeel waarin gesproken wordt over onderwerpen als de jeugdzorg, WMO, uitkeringen en toeslagen.

Als het aan de VVD ligt moeten we de keuze durven maken om alleen zorg te geven aan wie dat nodig heeft. Want zeg nu zelf: als je huishoudelijke hulp eigenlijk niet nodig hebt, waarom zou je er dan gebruik van maken? Zeker als je weet dat je je buurmeisje die wacht op jeugdzorg hiermee kunt helpen! Met die blik heeft onze partij dan ook met verbazing gekeken naar andere politieke partijen die deze keuze niet hebben durven maken of maar een deel van de beslissingen hebben genomen.

Wethouder Damen verdient in onze ogen een compliment voor de dappere beslissing om kritisch naar het sociaal domein te kijken en met besparingsopties te komen. Met diezelfde blik heeft de VVD gekeken naar waar we in Leiden dan wél voor kiezen. Helaas moeten we dan concluderen dat geld uitgeven aan een illegale bed- bad- en broodvoorziening, terwijl er een wettelijk alternatief staat in Rotterdam een verkeerde beslissing is. Voor het eerder sluiten van deze voorziening is helaas geen steun bij andere politieke partijen.

Goed nieuws is dat, op aandringen van Alyssa, er voortaan onder verwijzers en hun cliënten aandacht zal zijn voor kostenbewustzijn en transparantie van kosten in de zorg. En dat terwijl het in het ziekenhuis, bij de tandarts en bij de huisarts het heel normaal is om de kosten in te kunnen zien. De VVD is ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan een zorgvuldigere afweging bij doorverwijzen naar dure hulp.

Door beslissingen zoals deze nu te maken, houden we meer ruimte in de toekomst om goede zorg te leveren voor de Leidenaar die dit écht nodig heeft. Maar de beslissingen die we tot nu toe maken op dit vlak, zijn nog niet voldoende. Omdat niet alle partijen de keuze van de VVD durfde te maken, om alle besparingsopties door te voeren, zullen we volgend jaar opnieuw naar alle uitgaven moeten kijken. Uiteraard vinden wij het als VVD belangrijk dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg. We blijven het sociaal domein dan ook nauwlettend volgen.

Total
0
Shares