Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van VVD Leiden voor de Gemeenteraads-verkiezingen van 2022 is door haar leden vastgesteld. Met nieuwe en herkenbare ideeën wil de VVD de campagne in. Wat de VVD betreft moet weer worden gekeken naar de echte problemen van de Leidenaar.
lees verder

Leiden blijft goed, wordt beter.

Leiden is niet voor niets de ‘Parel van het Hollands land’. Een vrije stad waar jong en oud kan genieten van de historie en cultuur van onze bruisende stad. Een stad voor iedereen. Leiden is ook een stad die pittige jaren achter de rug heeft met de Coronacrisis. Een crisis die helaas nog niet voorbij is. Gelukkig is Leiden een stad met veerkracht. Een stad die nooit opgeeft en heeft bewezen altijd sterker uit moeilijke periodes te komen. 

De afgelopen vier jaar hebben we als Leidse VVD zowel binnen als buiten de raadszaal laten horen en zien hoe wij aan de slag willen met de toekomst van Leiden. Ik ben trots dat we ook vanuit de oppositie veel konden betekenen voor onze inwoners en ondernemers. Om te zorgen dat zoveel mogelijk Leidenaren in onze stad kunnen wonen, hebben we onder andere een bouwdoelstelling voor starters en betere huisvesting voor studenten gerealiseerd. Op het gebied van bereikbaarheid zetten wij ons in voor een toekomstplan voor mobiliteit en het behoud van essentiële parkeerplaatsen (zoals de Kiss & Ride bij het station). Daarnaast konden wij zorgen voor extra middelen tegen overlast, meer ruimte voor onze sportverenigingen, aandacht voor liefdevolle zorg die werkt en een betaalbare energietransitie voor inwoners en ondernemers. Zo hebben we op allerlei thema’s  ons liberale geluid laten horen. We durfden te kiezen in het belang van de stad en durfden impopulaire standpunten te verdedigen als dat nodig was.

Leiden is ook een stad waar nog veel moet gebeuren en er komen nieuwe uitdagingen op ons af. Het huidige linkse stadsbestuur heeft echter keuzes gemaakt die wij niet gemaakt zouden hebben. De gemeentefinanciën zijn uitgeput en de gemeentelijke lasten voor Leidenaars zijn tot een recordhoogte gestegen. De woningnood blijft onverminderd hoog, de bereikbaarheid van onze wijken staat onder druk en onze ondernemers voelen zich steeds minder welkom in Leiden. Leidenaars hebben ondertussen het gevoel dat er niet naar hen geluisterd wordt en dat er in de Leidse politiek geen plaats is voor hun echte zorgen. Dat jouw mening als inwoner of ondernemer er alleen toe doet als je hetzelfde wereldbeeld hebt als de partijen (D66, GroenLinks en PvdA) die de afgelopen jaren de stad hebben bestuurd. Gaan we door op deze heilloze weg of kiezen we voor een andere richting? 

De komende verkiezingen gaan om de toekomst van onze stad. Er is een koerswijziging nodig om Leiden aantrekkelijk te houden voor gewone Leidenaars en onze Leidse ondernemers. We moeten aan de slag met de echte problemen van de Leidenaar. Dat betekent stoppen met symboolpolitiek en prestigeprojecten die misschien leuk staan op het cv van wethouders, maar waar de Leidenaar helemaal niets aan heeft. We moeten zoeken naar win-win oplossingen die goed zijn voor Leiden als geheel én recht doen aan de verschillende behoeftes die er in onze stad leven. Wij kiezen voor een stad waar je betaalbaar kunt wonen met lagere belastingen, waar je sneller van A naar B kunt, waar geen geld uit je zak wordt geklopt als je een auto voor je werk nodig hebt, schone en veilige straten een prioriteit zijn en waar ondernemers de ruimte krijgen om een bedrijf te starten en banen te creëren.

De VVD zorgt ervoor dat onze prachtige, historische stad klaar is voor de toekomst. We denken in oplossingen. Niet in problemen. Wij leggen de lat hoog en durven creatief en met optimisme de uitdagingen van de toekomst aan te pakken. Wij staan voor een veilig Leiden waarin iedereen meedoet, ongeacht geloof, etniciteit of achtergrond. Waar je vrij bent om te zijn wie je bent. Wij sluiten niemand uit. Niet afkomst, maar toekomst staat centraal. Niet geloof, maar gedrag. Een stad waar we omkijken naar elkaar. Een gemeente die luistert naar inwoners en ondernemers, die meedenkt, ruimte geeft voor eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Die kritisch is over extra regels en de regels die er zijn handhaaft zoals je van een betrouwbare overheid mag verwachten. Die kansen creëert voor iedereen om verder te komen. En, een gemeente die verstandig omgaat met het geld van de Leidse belastingbetaler. 

Maarten de Crom
Lijsttrekker

Foto: Kees Hummel

Total
0
Shares