Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van VVD Leiden voor de Gemeenteraads-verkiezingen van 2022 is door haar leden vastgesteld. Met nieuwe en herkenbare ideeën wil de VVD de campagne in. Wat de VVD betreft moet weer worden gekeken naar de echte problemen van de Leidenaar.
lees verder

Onrust in de Leidse sportwereld

De afgelopen dagen is er in de media veel aandacht geweest voor een groep initiatiefnemers in de stad die aangeven ontevreden te zijn met het sportbeleid van het college. Een groot deel van hun onvrede gaat over de Leidse Sport Federatie. Het adviesorgaan van het college zou de Leidse sport en haar sportverenigingen onvoldoende vertegenwoordigen richting de gemeente. Gisteravond kwamen er al zo’n 40 Leidse sportverenigingen samen om met elkaar naar een oplossing te zoeken.

De VVD vindt het jammer dat er een groot gevoel van teleurstelling, frustratie en onvrede heerst in de Leidse sportwereld, ondanks het feit dat er afgelopen periode veel geld voor de Leidse sport is vrijgemaakt. Raadsleden Dorien en Juliette willen opheldering van het college. Tijdens de volgende vergadering van de commissie Onderwijs & Sport, zullen daarom de volgende vragen worden gesteld:

  1. 1. Is het college op de hoogte van deze geluiden in de Leidse sportwereld?
  2. 2. Heeft het college aan zien komen dat er een revolte op komst was? Had het college dit kunnen voorkomen?
  3. 3. Is het college inmiddels in gesprek met de initiatiefnemers? Zo ja, wat is de inzet van deze gesprekken? Zo nee, waarom niet?
  4. 4. Wat vindt het college van de aantijgingen richting de Leidse Sport Federatie (LSF)?
  5. 5. Is het college in gesprek met de LSF over de klachten die er zijn over het functioneren van dit adviesorgaan?
  6. 6. Staat er een evaluatie van de LSF op de agenda? Zo ja wanneer, zo nee, waarom niet?
  7. 7. Bent u het met de VVD eens dat de raad betrokken moet worden bij het functioneren/ evalueren van de LSF nu het functioneren ervan door de initiatiefnemers ter discussie wordt gesteld.
Total
0
Shares