Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van VVD Leiden voor de Gemeenteraads-verkiezingen van 2022 is door haar leden vastgesteld. Met nieuwe en herkenbare ideeën wil de VVD de campagne in. Wat de VVD betreft moet weer worden gekeken naar de echte problemen van de Leidenaar.
lees verder

Onze liberale Leidse kandidaten

We gaan samen een ontzettend leuke, maar ook spannende tijd tegemoet; De Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen staan namelijk voor de deur. 20 Maart mogen we allemaal onze stem uitbrengen over uitdagingen in onze regio zoals bodemdaling in de Randstad, de bereikbaarheid van onze dorpen en steden en de bescherming van de regio’s waardevolle landschappen. Uitdagingen die ons allemaal aan gaan en waar Doeners voor nodig zijn die bereid zijn knopen door te hakken.

Deze uitdagingen zijn volgens ons in meer dan goede handen bij de Leidse kandidaten op de lijsten voor de verkiezingen. Voor de Provinciale Statenverkiezingen mag Leiden Frederik Zevenbergen (nr 5) en Arie Roest (nr 22) afdragen. Voor het Hoogheemraadschap van Rijnland staan de Leidenaars Jean Hermans (nr 3) en Jaap van Oeveren (nr 5) op de lijst. Samen met alle andere Doeners binnen de provincie en het waterschap willen zij onze regio nog toekomstbestendiger maken. Hieronder stellen zij zich voor!

Frederik Zevenbergen
Provinciale Staten – nr. 5

Ik ben geen leunstoelpoliticus die onze samenleving van een afstandje bekijkt en het dan voor u allemaal beter weet. Jarenlang heb ik als mantelzorger mijn chronisch zieke vrouw bijgestaan. Daarbij ben ik tegen dezelfde muren aangelopen die u vast ook wel kent. De enorme tegenwerking door ‘de regeltjes’, waardoor voor zelf denken en doen geen ruimte meer is.

Die ervaring neem ik mee naar de provincie. Datzelfde geldt voor ruim zes jaar bezwaarschriften beoordelen bij sociale zaken en de meeloopdiensten bij de hulpdiensten en de vuilnismannen en straatvegers. Net als zij ben ik een doener in hart en nieren. Daarom ben ik de politiek ingegaan.

Voor u wil ik aan de slag in Zuid-Holland. Om een einde te maken aan de regeltjes die mensen met oplossingen beperken. Om de groeiende invloed van de overheid op ons leven te beperken tot daar waar het echt niet anders kan. ‘Kan niet, want’ moet nu echt eens ‘kan wel, tenzij’ worden. Zodat we een mooi, groen en welvarend Zuid-Holland achterlaten voor onze kinderen.

Arie Roest
Provinciale Staten – nr. 2

Ik ben opgegroeid in een klein dorp op het Friese platteland. In mijn jeugd heb ik altijd meegekregen dat zelfredzaamheid belangrijk is, maar ook dat je mensen die het moeilijk hebben moet helpen. Dat je andere mensen, wie of wat ze ook zijn, moet respecteren. Dat je met anderen je dorp, provincie of land samen mooier kan maken.

Zo’n tien jaar geleden kwam ik in Leiden wonen. Ik merk dat mensen tevreden zijn over Zuid-Holland, maar dat er ook nog veel verbeterd kan worden. Een van die dingen is het vinden van een woning. Veel van mijn vrienden kunnen maar moeilijk een huis vinden. Ik vind dat dit echt opgelost moet worden. Juist jongeren moeten we willen behouden voor deze mooie provincie.

Daarom wil ik mij in de Provinciale Staten ervoor inzetten dat de provincie, samen met gemeenten, veel meer woningen gaat bouwen. We moeten er echt gaan zorgen dat gemeenten niet als eilanden opereren. Door bruggen te slaan tussen de verschillende gemeenten en regio’s kan er meer gebouwd kan gaan worden. Zo hoeven mensen dan niet meer zo lang op zoek te gaan naar een geschikt huis. Zuid-Holland is toch ook veel te mooi om weg te gaan naar een andere provincie?

Jean Hermans
Hoogheemraadschap van Rijnland – nr. 3

 
Met mijn gezin wonen we al bijna 25 jaar in Leiden. In het weekend fiets ik graag door het gebied van Rijnland. Ik start in Leiden, dan kom ik langs het prachtige gemeenlandshuis in de Breestraat, dan langs de prachtige parkeergarage in Katwijk, verder langs het Boezemgemaal door tot het kolksluis in Spaarndam: allemaal erfgoed in dienst van “Schoon water en Droge voeten”.

Terug thuis word ik weer op de feiten gedrukt: mijn schuur is weer onder water gelopen na een korte heftige regenbui. Helaas hebben sommige wijken zoals De Kooi in Leiden veel meer last van water. We zullen ervoor moeten zorgen dat in de toekomst Leiden en Rijnland klimaatbestendig zijn. Daar wil ik mij voor inzetten. In het Hoogheemraadschap van Rijnland heb ik mij de afgelopen vier jaar dan ook al sterk gemaakt voor Veiligheid en gezond water. In die commissie heb ik gepleit voor zinnige en zuinige waterzuivering. Verder heb ik er aan bijgedragen dat financiële huishouding op orde is.
De Omgevingswet maakt dat alle overheden hierbij moeten samenwerken, samen met mijn collega’s in de fractie van Rijnland en de collega’s de Leidse Raad wil ik daar aan blijven bijdragen.

Jaap van Oeveren
Hoogheemraadschap van Rijnland – nr. 5

Van huis uit heb ik meegekregen dat je zelf moet opstaan om de dingen te veranderen die je anders wilt. Mijn vader leerde me dat je een probleem zelf moet oplossen en niet moet wachten tot een ander dat voor je doet. Je kunt samen aan een oplossing werken, maar iemand zal het initiatief moeten nemen om te beginnen.

Ik zie nu vaak veel mensen roepen dat er problemen zijn, maar dat een ander die dan moet oplossen. Zij weigeren hun verantwoordelijkheid te nemen en blijven aan de kant staan. Je ziet dit bijvoorbeeld bij het onderwerp klimaatverandering. Veel mensen twijfelen aan de gevolgen, op die manier kunnen we ons land nooit met een blik op de toekomst beheren.

Ik wil niet aan de kant blijven staan en nu verder kijken aan aanpakken. Ik erken dat het klimaat verandert en we daar op een verantwoorde manier mee om moeten gaan. Samen met andere doeners wil ik de problemen waar het Rijnland de komende jaren mee te maken krijgt aanpakken. Met slimme technieken kunnen we verdroging, verzilting en verzwakking van dijken tegengaan, tegen lage kosten. We zullen zelf zoveel mogelijk moeten verduurzamen, vergroenen en van tuinen waterbergingen moeten maken. Zo zorgen we er samen voor dat het Rijnland ook over 50 jaar nog net zo bewoonbaar is als nu. Ik wil er samen met u voor kiezen nu aan oplossingen te werken.

Total
0
Shares