Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van VVD Leiden voor de Gemeenteraads-verkiezingen van 2022 is door haar leden vastgesteld. Met nieuwe en herkenbare ideeën wil de VVD de campagne in. Wat de VVD betreft moet weer worden gekeken naar de echte problemen van de Leidenaar.
lees verder

Op biodiversiteit kun je niet voetballen

Leiden is een stenige stad vol met asfalt, klinkers en tegels. Daarom pleit de VVD, net als veel andere partijen, voor vergroening. Een groene omgeving maakt mensen gelukkiger en zorgt dat de stad de gevolgen van klimaatverandering beter kan opvangen. In lange periodes van droogte willen we niet dat een daling van het grondwater zorgt voor paalrot in de fundering van Leidse huizen. Bij flinke hoosbuien moet wateroverlast bovendien zoveel mogelijk worden voorkomen.  Maar de gemeente moet niet te ver doorschieten in het duurzaam, diervriendelijk en biodivers inrichten van ons mooie stadje. Er zijn namelijk ook nog andere belangen. En de middelen zijn beperkt, zeker nu we in Leiden de financiële gevolgen van de coronacrisis zien opdoemen. Wij roepen het college op om te blijven denken aan de woningbouwopgave, de Leidse economie en bereikbaarheid. Laten we Leiden vergroenen, maar voorkomen dat onze stad verandert in een kikkerparadijs vol kruidenlaantjes.  

Afgelopen raadscommissie stond het uitvoeringsprogramma ‘Leiden biodivers en klimaatbestendig’ op de agenda. Urenlang ging het over ecologische hotspots, amfibievriendelijk straatmeubilair, grutto’s, vleermuisverlichting en faunapassages. Een collega stelde voor om “de natuur haar werk te laten doen” met veel ruimte voor “spontane vegetatie” en “kleine biotoopjes op de stoepranden” (ook wel bekend als onkruid).  Als het gaat om bedrijventerreinen, zien sommige fracties daar vooral grote ecologische kansen.  Een raadslid verzuchtte zelfs dat ze vooral hoopt “dat de biodiversiteit in het Bio Science Park  niet zal lijden onder de bedrijvigheid”. Een andere collega stelde dat wij mensen slechts een van de diersoorten in de stad zijn, en “de andere dieren er eerder waren”. Ik ben best een natuurliefhebber, maar vroeg me even hardop af in welke parodie op de werkelijkheid ik was beland…

De VVD heeft trouwens voor het genoemde uitvoeringsprogramma gestemd. Er staan belangrijke maatregelen in, die nodig zijn om Leiden klaar te stomen voor de effecten van klimaatverandering. Maar we doen dat wél graag op een verstandige manier en met oog voor alle belangen!  In een stad met weinig ruimte is het belangrijk dat zoveel mogelijk Leidenaars kunnen genieten van het groen. Oftewel: maak van een goed gebruikt speelveldje geen idylle of kruidentuin. Op biodiversiteit kun je niet voetballen. Wat de VVD betreft faciliteren we daarnaast op bedrijventerreinen in de eerste plaats de bedrijvigheid en bereikbaarheid, in plaats van ze enkel te zien als biodiverse kansenparels. De VVD heeft niks tegen een ecologische berm of natuurvriendelijke oever, maar hecht wel aan een schone en veilige openbare ruimte. Dus liever geen metershoog onkruid in de wijken onder de noemer van biodiversiteit. Als de ruimte te beperkt is om iedereen te laten sporten op natuurgras, vindt de VVD het prima om een kunstgrasveld aan te leggen. Biodiverse vergroening en ecologische verrijking hebben tot slot ook een prijskaartje, en beheerkosten kunnen aardig oplopen. De VVD zal daarom kritisch blijven en op de rem trappen waar nodig. 

– Tom Leest

Total
0
Shares