Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van VVD Leiden voor de Gemeenteraads-verkiezingen van 2022 is door haar leden vastgesteld. Met nieuwe en herkenbare ideeën wil de VVD de campagne in. Wat de VVD betreft moet weer worden gekeken naar de echte problemen van de Leidenaar.
lees verder

VVD Leiden: ‘College, vergeet de starters niet!’

De VVD wil niet dat starters worden vergeten bij het bouwen van woningen aan de Vijf Meilaan 210. Het College van B & W wil hier wel veel sociale huurwoningen en woningen uit het midden koopsegment realiseren, maar vergeet de vele starters die buiten de sociale huursector vallen en te weinig verdienen voor een woning in het midden koopsegment. Daarom pleit VVD-raadslid Maarten de Crom, mede namens de SP, PS en het CDA, voor een minimumdoelstelling van 20% starterswoningen bij de toekomstige bouw. Want ook starters verdienen een plek binnen dit nieuwe wooncomplex.

Er ligt een plan om een groot appartementencomplex te bouwen op de hoek van de Churchilllaan en de Vijf Meilaan, waar nu nog het oude schoolgebouw van mboRijnland staat. Dit gebouw is sterk verouderd en zal per 1 september 2019 niet meer gebruikt worden. De school zal worden gesloopt, waarna er ruimte komt voor nieuwe woningen. Dat de behoefte aan woningen groot is in Leiden, blijkt maar weer uit recente cijfers. De gemiddelde prijs voor een tussenwoning is met 375.000 euro op een recordniveau en de Leidse huizenmarkt blijft behoren tot de meest krappe van de regio . De VVD is daarom blij dat er met het plan voor de Vijf Meilaan 210 veel nieuwe woningen bijgebouwd gaan worden.

Wel is raadslid Maarten de Crom bang dat de starters op de woningmarkt vergeten worden in de bouwplannen van het college en dat er te weinig concreets voor deze groep gebeurt. Er bestaat een grote groep starters die dringend op zoek zijn naar een eerste woning, maar tussen wal en schip vallen omdat er geen betaalbare woning te vinden is in de vrije sector. Daarom stelt De Crom samen met andere politieke partijen een minimum bouwdoelstelling van 20% voor betaalbare starterswoningen bij de toekomstige bouw van het nieuwe appartementencomplex aan de Vijf Meilaan. Qua type woningen is het denkbaar dat deze starterswoningen vrij compact gebouwd kunnen worden, om zo ook de prijs laag te houden.

Door niet alleen voor de sociale huursector, maar ook voor het midden én starterssegment te bouwen wordt voorzien in zoveel mogelijk woonbehoeftes. Deze vorm van gemengd bouwen bij de Vijf Meilaan levert een ‘win-win’ situatie op voor meerdere doelgroepen en geeft ook starters weer een kans op een betaalbare woning.

Total
0
Shares