Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van VVD Leiden voor de Gemeenteraads-verkiezingen van 2022 is door haar leden vastgesteld. Met nieuwe en herkenbare ideeën wil de VVD de campagne in. Wat de VVD betreft moet weer worden gekeken naar de echte problemen van de Leidenaar.
lees verder

VVD Leiden draagt Maarten de Crom voor als lijsttrekker!

Gemeenteraadslid Maarten de Crom, bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen de hoogste nieuwkomer op de VVD-kandidatenlijst, wordt voorgedragen door het bestuur als lijsttrekker voor de VVD Leiden bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Voorzitter Jantine de Haan:

“We zijn ontzettend blij dat Maarten voor ons de lijst wil gaan aanvoeren! Hij is een betrouwbaar en daadkrachtig raadslid en hij heeft de afgelopen tijd als interim fractievoorzitter laten zien dat hij ook samen met zijn team liberale resultaten kan boeken.”

De Crom is vereerd door het bestuur te zijn voorgedragen als lijsttrekker: 

“Ik kan niet wachten om met ons Leidse VVD team aan de slag te gaan en zoveel mogelijk Leidenaars te overtuigen dat de VVD de partij is met de beste ideeën voor de toekomst van onze stad. Daarom hoop ik het vertrouwen van de leden te krijgen om de liberale lijst te mogen aanvoeren.”

De afgelopen raadsperiode was De Crom woordvoerder op het gebied van onder meer bouwen, wonen en de energietransitie. Daarnaast is hij vicefractievoorzitter en momenteel actief als waarnemend-fractievoorzitter van de VVD-fractie. In de afgelopen raadsperiode heeft De Crom zich met resultaat ingezet voor meer betaalbare woningen met onder andere een bouwdoelstelling voor starters, versnelling van de woningbouwopgave en het tegengaan van woningnood onder studenten.

“Wat mij echt energie geeft is aantoonbare resultaten te halen voor de Leidenaars die jou het vertrouwen hebben gegeven. Er is nog een hoop te doen, maar ik ben blij dat wij als grootste oppositiepartij door goed samen te werken veel dingen hebben kunnen bereiken. Daar ga ik heel graag mee door, want er liggen een hoop nieuwe uitdagingen te wachten.”

De Crom kijkt ernaar uit om met het campagneteam te gaan bouwen aan een succesvolle campagne en toe te werken naar een positief verkiezingsresultaat in maart 2022.

“De komende campagne gaat om de toekomst van onze stad waar een koerswijziging nodig is om Leiden financieel gezond en aantrekkelijk te houden voor gewone Leidenaars en onze ondernemers. De gemeentefinanciën raken namelijk uitgeput door het linkse beleid terwijl de lasten voor Leidenaars tot recordhoogtes zijn gestegen en ondernemers in de verdrukking raken. Gelukkig is de VVD een optimistische partij die geen uitdaging uit de weg gaat.”

Tijdens de ledenvergadering van 8 september zullen de leden van de VVD besluiten over de voordracht en het startschot geven voor de campagne van de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Total
0
Shares