Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van VVD Leiden voor de Gemeenteraads-verkiezingen van 2022 is door haar leden vastgesteld. Met nieuwe en herkenbare ideeën wil de VVD de campagne in. Wat de VVD betreft moet weer worden gekeken naar de echte problemen van de Leidenaar.
lees verder

VVD Leiden pleit voor maatwerk rondom verkamering

De VVD neemt de overlast door verkamering die in bepaalde woonwijken speelt zeer serieus. In sommige straten wordt de verkameringsproblematiek simpelweg te veel en daar moeten we wat aan doen. Ongebreidelde verkamering in woonwijken waar bijvoorbeeld veel gezinnen wonen is niet altijd op zijn plaats. 

Tegelijkertijd zien wij ook veel plekken in de stad waar het wél goed gaat. Bijvoorbeeld in de binnenstad boven winkels en horeca. 

Daarom zien wij niets in het experimentele paardenmiddel dat het college wil inzetten door bij voorbaat stadsbrede quota in te stellen. Op die manier ga je massaal panden ontkameren, waarbij je mogelijk studentenhuizen treft die helemaal geen overlast veroorzaken, en loopt het kamertekort nog verder op. Wij staan daarom niet achter dit beleid van het college waarbij minstens 500 studenten de komende jaren het dak boven hun hoofd verliezen en op zoek moeten naar een nieuw onderkomen in een stad met een ernstig kamertekort.

De VVD zegt:

Start met het aanpakken van de overlastgebieden met maatwerk per straat. Kijk met maatwerk per straat wat er nodig is om mogelijke overlast op te lossen. Bijvoorbeeld betere geluidsisolatie van panden en een goede oplossing voor het stallen van fietsen. Mocht er toch structurele overlast zijn in woonwijken met teveel verkamerde panden, dan kan een quotum een mogelijke oplossing zijn.

Meer studentenkamers boven winkels en horeca. Studentenkamer boven een winkel of café, klinkt als een goede combinatie toch? Wij willen daarom dat de quota op die plekken niet van toepassing zijn en verkamering boven winkels en horeca verder stimuleren om te voorkomen dat het kamertekort verder oploopt. 

Total
0
Shares