Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van VVD Leiden voor de Gemeenteraads-verkiezingen van 2022 is door haar leden vastgesteld. Met nieuwe en herkenbare ideeën wil de VVD de campagne in. Wat de VVD betreft moet weer worden gekeken naar de echte problemen van de Leidenaar.
lees verder

VVD Leiden schrijft alternatieve mobiliteitsnota

Leiden is de filehoofdstad van Nederland. Wat elke automobilist al wist is bevestigd: Leiden heeft een enorm bereikbaarheidsprobleem. Het Leidse stadsbestuur van D66, GroenLinks en PvdA heeft dit voorjaar een nieuwe mobiliteitsnota gepubliceerd. Zij kiezen ervoor het probleem op te lossen door auto’s uit de stad te bannen en verder weinig echte investeringen te doen. Zij lijken terug te willen naar 1950. De VVD is het hartgrondig oneens met deze aanpak. De VVD wil Leiden voorbereiden op 2050. En dus moeten we nadenken over oplossingen voor de toekomst. De VVD ziet dezelfde uitdagingen als het college, maar weet dat er betere oplossingen zijn dan terugverlangen naar een tijd waarin weinig mensen een auto hadden. Daarom stellen wij onze eigen oplossingen voor in onze eigen Mobiliteitsnota.

College lijkt terug te gaan naar 1950…

Minder parkeerplekken, hogere parkeertarieven en autoluwe zones in de binnenstad. Het werkelijke motto van het mobiliteitsbeleid van D66, GroenLinks en de PvdA is niet “fiets op 1” maar “liever geen auto rijden”. Zonder een echt alternatief te bieden, wordt het belangrijkste vervoersmiddel van Leidenaren weggedacht uit de stad. Ondanks dat veel Leidenaren hun auto echt nodig hebben voor hun werk, of om hun kinderen uit school te halen, of omdat ze slecht te been zijn. Het stadsbestuur lijkt geen rekening te houden met deze groep Leidenaren.

Schoorvoetend wil zij in haar visie nog wel toegeven dat de auto in de “voorzienbare toekomst” gebruikt zal worden maar zelfverzekerd wordt gesteld dat geen auto hebben of gebruiken “steeds normaler” wordt. Uiteraard wordt voor deze stelling geen enkele onderbouwing geleverd, omdat deze niet met feiten te onderbouwen is.

VVD Leiden kijkt vooruit naar mobiliteit in 2050

Het stadsbestuur biedt een visie op mobiliteit die niet alleen de Leidse werkelijkheid in een onrealistisch duurzaamheidskeurslijf wil persen, maar ook nog eens slecht is voor de economie van onze stad. Al in een vroeg stadium, en nog steeds, roerden de ondernemers van onze stad zich tegen de plannen. Daarom heeft de VVD een eigen mobiliteitsnota geschreven. Wij stellen een helder beleid voor, waarbij gekeken wordt naar alle vervoersmiddelen die Leidenaren ter beschikking hebben en hoe deze kunnen helpen om de stad bereikbaarder te maken. Bereikbaarheid, in welke vorm dan ook, is immers van levensbelang voor de sociale, economische en culturele toekomst van Leiden. In plaats van de Leidenaar de auto uit pesten willen wij investeren in duurzame automobiliteit en verbetering van ketenmobiliteit.

De VVD wil Leiden voorbereiden op 2050. En dus moeten we nadenken over oplossingen voor de toekomst. De VVD ziet dezelfde uitdagingen als het college, maar weet dat er betere oplossingen zijn dan terugverlangen naar een tijd waarin weinig mensen een auto hadden. De VVD wil:

  • Duurzame automobiliteit stimuleren door het versneld aanleggen van laadpalen;
  • Meer parkeerplekken voor bezoekers van de stad, bijvoorbeeld door aanleg van een groot transferium aan de A4-kant van Leiden waar automobilisten over kunnen stappen op duurzaam vervoer de stad in;
  • Parkeerplaatsen voor bewoners behouden en van parkeren geen melkkoe voor politieke hobbies maken;
  • Investeren in alle Leidse stations, niet alleen in Leiden Centraal Station;
  • Een lightrailverbinding met Den Haag;
  • Investeren in verkeersveiligheid door zogeheten ‘black spots’ in de stad daadwerkelijk op te lossen met bijvoorbeeld ongelijkvloerse kruisingen.

In gesprek met de stad

De afgelopen periode hebben we veel gesprekken gevoerd over onze plannen en dat willen we graag blijven doen. De komende tijd gaan we als VVD met onze plannen de stad in om met Leidenaren het gesprek te voeren over de bereikbaarheid van de toekomst. Suggesties en opmerkingen per e-mail zijn uiteraard ook altijd welkom via onze bereikbaarheidswoordvoerder Maarten Dirkse op dirkse@vvdleiden.nl.

Bijlagen

Total
0
Shares