Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van VVD Leiden voor de Gemeenteraads-verkiezingen van 2022 is door haar leden vastgesteld. Met nieuwe en herkenbare ideeën wil de VVD de campagne in. Wat de VVD betreft moet weer worden gekeken naar de echte problemen van de Leidenaar.
lees verder

VVD roept college ter verantwoording over verplaatsing woonunits

Afgelopen tijd is er veel onrust en boosheid ontstaan onder bewoners ten aanzien van de verplaatsing van de woonunits aan de Sumatrastraat, meest recent bij de bewoners van de Verdamstraat en omgeving. Voor eind maart 2020 moeten de woonunits die nu nog in de Sumatrastraat staan worden verplaatst naar een nieuwe locatie waar deze minimaal tien jaar moeten blijven staan. Dit vanwege nieuwbouwplannen in de Sumatrastraat. Buurtbewoners rondom de Verdamstraat voelen zich overvallen door het besluit dat zij voor kerst te horen kregen. Van participatie en inspraak  is eigenlijk geen sprake geweest. VVD-raadslid Maarten de Crom roept het college ter verantwoording over het gevolgde proces.

Inspraak ook als het moeilijk is

Nu betreft de verplaatsing van de woonunits een collegebevoegdheid, maar vanwege de gebrekkige participatie is er voortdurende onrust op dit dossier. De woonunits zouden eerst nabij de Vijf Meilaan worden geplaatst, maar na hevige protesten van bewoners is dat besluit ingetrokken. Daarna is pas voor kerst een nieuw besluit genomen om de woonunits de verplaatsen naar de Verdamstraat en omgeving. Doordat dit besluit pas zo laat is genomen en gecommuniceerd, werden buurtbewoners overvallen door het nieuws. Het doordrukken van besluiten is nooit goed voor het draagvlak onder bewoners, zeker bij besluiten die invloed hebben op de directe leefomgeving van bewoners in onze stad. Het college schermt met tijdsdruk, maar feit is dat het stadsbestuur al jarenlang wist dat de woonunits verplaatst moesten gaan worden. Waarom is pas afgelopen jaar begonnen met het aanwijzen van een nieuwe locatie, terwijl een dergelijk verplaatsingsbesluit tijd en draagvlak vraagt? De ‘overvaltactiek’ van het stadsbestuur is begrijpelijkerwijs bij veel buurtbewoners in het verkeerde keelgat geschoten. Eerder heeft de gemeenteraad een VVD motie aangenomen die stelt dat belangrijke besluiten altijd samen moeten gaan met inspraak van de buurt aan het begin van het proces. Waarom is dat hier niet gebeurd?

VVD wil feitenrelaas

Daarom wil de VVD graag opheldering over de hele gang van zaken en heeft VVD-raadslid Maarten de Crom schriftelijke vragen (zie bijlage) gesteld aan het Leidse stadsbestuur. Hij wil een feitenrelaas om meer inzicht te krijgen in hoe dit proces zo ongelukkig heeft kunnen verlopen. Daarnaast hoopt de VVD dat het college echt iets gaat doen met de zorgen, kritiek en suggesties die buurtbewoners hebben geuit om hopelijk het vertrouwen en draagvlak te herstellen. 

Foto: Rob Vlastuin (via Omroep West) 

Bijlagen

Total
0
Shares