Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van VVD Leiden voor de Gemeenteraads-verkiezingen van 2022 is door haar leden vastgesteld. Met nieuwe en herkenbare ideeën wil de VVD de campagne in. Wat de VVD betreft moet weer worden gekeken naar de echte problemen van de Leidenaar.
lees verder

VVD zorgt voor helderheid sociaal domein

Afgelopen donderdag stelde de Leidse Gemeenteraad de visie vast voor het Sociaal Domein voor de komende jaren. Een stuk dat richting zou moet geven aan hoe de Gemeente haar geld uitgeeft wanneer het aankomt op (jeugd)zorg, werk & inkomen en WMO. De VVD verweet de Wethouder een visieloos document te hebben opgesteld. Want er stonden wel doelen in (bijvoorbeeld: ‘alle Leidenaren zijn gezond en veilig’) maar nergens stond hoe we dit moeten bereiken, wanneer we tevreden zijn en hoe we dit toetsen. 


En dat is gek. Want aan het sociaal domein geeft de Gemeente het meeste geld uit. Bovendien geven we in Leiden al jaren meer geld uit dan er binnenkomt. Dan moet je als College toch willen weten of je het geld van de Leidse inwoner nuttig besteedt? Namens de VVD, en met steun van D66 en CU, heeft raadslid Alyssa Voorwald dan ook in de vergadering gepleit voor meetbare (SMART) doelen, zodat we kunnen achterhalen of wat we in Leiden doen succesvol is. En met succes: het amendement werd aangenomen. Ook belangrijke voorwaarden als preventie en 1-gezin-1-plan zijn mede dankzij haar bijdrage nu onderdeel van de visie. 


Maar wie denkt dat de VVD met deze visie genoegen neemt ziet het verkeerd. Het College kiest er met deze visie nog altijd voor iedere inwoner te geven waar hij om vraagt. Illustratief is het voorbeeld van een oudere inwoner die vraagt naar een hulp in de huishouding, waarbij zijn hulpverlener na herhaaldelijk doorvragen erachter komt dat de inwoner eigenlijk helemaal geen behoefte heeft aan huishoudelijke hulp, maar aan sociaal contact. De VVD is van mening dat de kernbehoefte van de inwoner – wat de inwoner écht nodig heeft – leidend zou moeten zijn in ons beleid. In dit geval sociaal contact. 


Het College maakt die keuze echter niet: het geeft de inwoner waar hij om vraagt én waar hij behoefte aan heeft. Door dit gebrek aan daadkracht maken inwoners straks nog altijd onnodig of bovenmatig gebruik van sociale voorzieningen, terwijl zij die niet of minder intensief nodig hebben. De kans is groot dat het sociaal domein zo onbetaalbaar blijft. En dat gaat dan weer ten koste van andere mooie zaken die we voor onze inwoners kunnen regelen. Het is eeuwige zonde dat we geen steun voor onze visie konden vinden, behalve bij het CDA. De VVD blijft er in elk geval bovenop zitten. 

Total
0
Shares